Snoeicursus voor Vrienden van het Van Boetzelaerpark (update)

Als u interesse hebt om uw snoeikennis en -techniek aan te vullen, dan nodigt het bestuur u graag uit deel te nemen aan de cursus die Walter den Hollander aanbiedt.  
De  beknopte cursus bestaat uit  een theorie avond en twee praktijkdagen. De kosten voor de gehele cursus bedragen € 80,00 per deelnemer, waarvan de Stichting Vrienden Van Boetzelaerpark € 25 per deelnemer voor haar rekening neemt. De cursus is voor minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Bij voldoende belangstelling zullen data worden gepland. Helaas was er onvoldoende belangstelling voor de snoeicursus van januari/februari 2017. Deze gaat daarom wegens gebrek aan deelnemers niet door.

Wij verzoeken u om u zo spoedig mogelijk op te geven en uw belangstelling kenbaar te maken. Dat kan per e-mail, maar ook tijdens de maandelijks werkochtenden.

Mail

 

Snoeicursus

 

Inhoud van de cursus

•    Planten van fruitbomen.
•    Waarom fruitbomen en waar bestaat een fruitboom uit?
•    Verzorgen van fruitbomen.
•    Snoeien van fruitbomen en de wetmatigheden daarbij.
•    Vorming snoei, onderhoud snoei, vervanging snoei, achterstallige snoei en zomer snoei.


Data

Bij voldoende belangstelling zullen data worden bepaald in overleg met Walter en degenen die zich hebben opgegeven.

Kosten

De kosten voor de gehele cursus bedragen € 80,00 per deelnemer, waarvan de Stichting Vrienden Van Boetzelaerpark € 25 per deelnemer voor haar rekening neemt. De stichting heeft immers belang bij vaardige snoeiers, die bereid zijn hun handen uit de mouwen te steken in park en boomgaard. Volgens Walter is het fruitverhaal erg uitgebreid. Hij heeft gekozen  voor een beknopte uitleg van de verschillende onderdelen en behandelt alles van het snoeien zodat de cursist met deze basis voldoende uit de voeten kan om de eigen fruitbomen te snoeien. Natuurlijk hebt u ook zelf profijt van de cursus.

Locaties

Theorie les in een Utrechts leslokaal, prakijklessen in volgroeide boomgaarden.

Opgave

Liefs zo spoedig mogelijk per e-mail of tijdens de maandelijkse werkochtenden.

Mail