Uitnodiging jaarvergadering 2018 op 6 november

Graag nodigen we u uit voor de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark op dinsdag 6 november 2018 van 20.00 tot 22.00 uur. De jaarvergadering is in de vergaderruimte van het Pastoraal Centrum, Kerklaan 31, De Bilt (naast de Michaelkerk, tegenover de ingang van het Van Boetzelaerpark aan de Kerklaan).

We starten met het bespreken van de gebruikelijke zaken voor een jaarvergadering. Na de pauze praten we met elkaar over openbare orde, veiligheid en handhaving in het park (zie verwijzing artikel over vlonder. Wat kan onze rol hierin zijn en wat mogen we van de gemeente verwachten? We hebben hiervoor ook medewerkers van de gemeente en politie uitgenodigd. Ook willen we ervaringen uitwisselen over een mogelijke rol hierbij door het gebruik van “WhatsApp buurtpreventie”. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. 

 We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt.

 

jaarvergadering overzicht

Agenda

  1. Welkom
  2. Vaststelling van de definitieve agenda
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag 2017 en lopende projecten 2017, 2018 en verder
  5. Financieel overzicht 2017
  6. Verslag kascommissie
  7. Samenstelling kascommissie 2019
  8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  9. Pauze
  10. Openbare orde, veiligheid en handhaving