Graag nodigen we u uit voor de jaarlijkse bijpraat en uitwisselavond over de activiteiten, die zijn uitgevoerd of  in ontwikkeling zijn op 19 november van 20.00 tot en met 22.00. Naast een terugblik op vertrouwde werkzaamheden als de maandelijkse werkochtenden en bijzondere activiteiten, spreken we ook over de voortgang van het herstelproject ‘plantencirkel’ bij de ingang zijde Hessenweg  en de herinrichting van de toegang aan die zijde. Ook wordt het financieel jaarverslag van 2019 gepresenteerd en bespreken we met elkaar de voor de Stichting relevante ontwikkelingen in- en extern. Daarbij vragen we ook aandacht voor de samenstelling van het bestuur.  

Tijdens het tweede deel van de avond, rond 21.00 uur, praten we verder over initiatieven om de veiligheid in het park te vergroten. Tijdens de vorige jaarvergadering spraken we in dit kader over een whats-app. groep Van Boetzelaerpark. Hoe ver zijn we hiermee? De politie organiseerde een enquête onder Biltse burgers die dicht bij het park wonen. Welk zicht bieden de resultaten van deze enquête op een veiliger park en wat zijn de vervolgacties? We hebben vertegenwoordigers van de Gemeente De Bilt /politie gevraagd met ons hierover in gesprek te gaan. We sluiten af met een drankje en hapje.

De locatie van de jaarvergadering is het Parochiehuis van de Michaelkerk,  Kerklaan 31, De Bilt. De avond is van 20.00 tot en met 22.00. Vanaf 19.30 bent u welkom voor de ontvangst met koffie en thee.

We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt.

 

Ik meld mij aan

 

Jaarvergadering 2018 5

Agenda:

  1. opening en vaststelling van de agenda
  2. mededelingen
  3. (foto-) verslag activiteiten 2018-2019 met toelichting
  4. voortgang herstelproject plantencirkel en herinrichting toegang zijde Hessenweg
  5. financieel jaarverslag 2018
  6. relevante ontwikkelingen intern en extern van de Stichting en samenstelling van het Bestuur
  7. korte pauze
  8. presentatie van de resultaten van de politie-enquête over veiligheid en overlast in het park. Discussie en voorstellen over wenselijke vervolgacties
  9. rondvraag

Afsluiting met een drankje en hapje

 

Voor meer informatie over onze stichting en activiteiten zie klik hier.