In lijn met het landelijke Corona beleid en in overleg met medewerkers van de gemeente De Bilt lasten we alle activiteiten af in het Van Boetzelaerpark tot 1 juni.
Dit betekent dat de werkochtenden niet doorgaan, ook de vroege vogel-excursie met Wigle en zijn collega’s van de vogelwacht cancelen we net als de eerste controle van de vogelnestkastjes naar broedsel. We hopen van harte dat er daarna weer gelegenheid is met elkaar in het park te genieten en te werken.

We wensen al onze vrienden goede moed om deze lastige tijd veilig en gezond door te komen. Let goed op elkaar en jezelf.

Hartelijke groet,

Bestuur Vrienden van het Van Boetzelaerpark

 20200314 crocus