Update 24-5: het maximaal toegestane aantal deelnemers is bereikt: u kunt zich niet meer aanmelden en voor deelname is aanmelding verplicht.

Na een verplichte periode van “Coronawerkochtendstilte” kunnen we eindelijk weer aan het werk in het park. 30 mei, gaan we weer werken. Wij hebben voor de werkochtend toestemming gekregen en in overleg met de gemeente zijn de voorwaarden bepaald waaraan de werkochtend van 30 mei moet voldoen. Deze voorwaarden zijn:

  • Houd 1,5 m afstand;
  • Blijf thuis als u ziek/verkouden bent;
  • Neem uw eigen werkhandschoenen mee (tip: merk ze, zodat u ze herkent);
  • Neem uw eigen mok mee voor koffie/thee;
  • Meld u van tevoren aan als u deelneemt (is verplicht!).

Er wordt gezorgd voor desinfecterende handgel en we gaan werken in kleine groepjes van 2 tot 3 personen verspreid over het park.

Daarnaast willen wij u nog meedelen dat het bestuur van de Vrienden besloten heeft een werkgroep op te richten voor de organisatie van de werkochtenden. Dit is ook gebeurd voor de boomgaard. Deze werkgroepen zijn bedoeld om meer draagvlak en (nog) meer betrokkenheid te krijgen voor het uitvoeren van de activiteiten van de Vrienden en zo ook het bestuur enigszins te ontlasten. De Werkgroep Werkochtend zal in het vervolg de maandelijkse werkochtenden gaan organiseren.

Kortom: 30 mei kunnen we corona-proof aan het werk en word u verwelkomd door de leden van de Werkgroep Werkochtend. Er is veel werk te doen in het park, dus reden genoeg om u aan te melden. We zien uit naar uw komst en zijn blij dat het weer kan en mag!

 

20200229 werkochtend 4A