Hoe mooi is het dat ons van Boetzelaerpark in coronatijd zoveel voor haar bezoekers kan betekenen! Dat stimuleert ons om ons, samen met u, van harte in te zetten voor het park.

Onlangs nog hebben we een brief toegestuurd naar alle politieke partijen van De Bilt waarin we de aandacht vroegen voor het onderhoud en de verbetering van het park. Met succes. De PVDA-fractie heeft een motie ingediend die door vele partijen in de gemeenteraad werd ondersteund. De wethouder heeft toegezegd dat er de komende maanden wordt gewerkt aan een voorstel voor structureel onderhoud en verbetering van het Van Boetzelaerpark!!

Misschien wel meer dan ooit willen wij u, met deze eindejaarswens, bedanken voor uw niet aflatende belangstelling, ondersteuning en hulp bij onze activiteiten.

Wij wensen u en de uwen hele gezellige feestdagen en een mooi begin van een hopelijk fantastisch 2022.

 

kerstfoto met tekst


Een feestelijke Nieuwjaars-/ werk-/ koffie-ochtend op zaterdag 29 januari
Op zaterdag 29 januari willen we een “werk-koffieochtend” organiseren. We beginnen die ochtend om 9.30 uur met een kopje koffie en gaan daarna een uurtje aan het werk. Om 11 uur is er een feestelijke afsluiting met koffie en appelgebak van eigen boomgaard. Hierbij “proosten” we op het nieuwe jaar! We doen het buiten, we zorgen voor vuurkorven, we houden ons aan de dan geldende coronanormen. Zet deze ochtend, als u het leuk vindt, in de agenda. De definitieve uitnodiging volgt.