De stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark is genomineerd voor het Groene Lintje 2022. Dit is een jaarlijkse waardering van Groen Links voor activiteiten die mensen, organisaties of stichtingen, organiseren voor een duurzamer, socialere gemeente. Stemmen kan tot eind september en is open voor alle inwoners van de gemeente De Bilt. Tijdens de Biltse Streekmarkt (op 14 oktober, bij Kinderboerderij De Schaapskooi in Bilthoven) wordt de winnaar bekend gemaakt.

 

Ik breng mijn stem uit op de Vrienden

 

Hieronder de video die we ter gelegenheid van die nominatie hebben gemaakt en waarin onze secretaris Ingrid een toelichting geeft op de activiteiten van de stichting.

 

Als motivering stelt GroenLinks De Bilt: "Het Van Boetzelaerpark is een natuurpark met een rijke historie en ligt in De Bilt. Dhr. Van Boetzelaer schonk het park aan de gemeente in 1931 en sprak de hoop uit “dat de Biltsche Jeugd mede dit park in eere zal houden, en dat jong en oud dit park voortaan zullen beschouwen als hun park”. In 2007 werd ‘De Vrienden van Boetzelaerpark’ opgericht. Zij werken aan het behoud van het park. Zij geven voorlichting, organiseren allerlei activiteiten en onderhouden het park. In alle seizoenen worden er werkochtenden georganiseerd, waar vrijwilligers uit de (directe) omgeving mee werken aan restauratie, het vrij maken van de paden, snoeien van bomen, verwijderen van bramen en brandnetels en oogsten van de plukboomgaard. Ook denken ze mee over restauratie van het park, de toegankelijkheid voor jong en oud, veiligheid en geluidsoverlast voor omwonenden. Een hele mooie bijdrage aan een groen De Bilt. Daarom verdient deze stichting een nominatie voor het Groene Lintje."