Nieuws

 

Jaarvergadering gaat niet door

Vanaf het moment dat de Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark in 2007 is opgericht, hebben we jaarlijks een Algemene Leden Vergadering gehouden. De eerste was in november 2007 en de laatste november 2019. Toen we in 2015 de overstap maakten naar de stichtingsvorm, hebben we deze jaarlijkse vergadering gecontinueerd omdat we het belangrijk vonden om u te blijven betrekken bij -, en informeren over, het Van Boetzelaerpark.
Met heel veel spijt delen wij u bij deze mee dat deze informatieve vergadering dit jaar helaas geen doorgang kan vinden. Niet omdat er het afgelopen jaar niets is waarover we u zouden, willen en kunnen informeren maar omdat de beperkende maatregelen vanwege de Covid19 pandemie een dergelijke bijeenkomst praktisch (bijna) onmogelijk maken.
Omdat wij u toch graag bijpraten over het afgelopen jaren 2019 en het grootste deel van 2020, informeren wij u door middel van een wat uitgebreider jaarverslag. De onderwerpen die wij hierin behandelen vindt u hieronder.

Inhoud van het jaarverslag

 1. Voorstellen van het bestuur en werkgroepen
 2. Overlegstructuur met de gemeente
 3. Maandelijkse werkochtenden en werken in kleine groepjes
 4. De boomgaard
 5. Financieel jaarverslag over 2019
 6. Jaarlijkse donaties
 7. Het project “Herinrichting entreegebied Van Boetzelaerpark”
 8. Werkzaamheden t.a.v. verbetering van de waterkwaliteit
 9. Website
 10. Afsluitend: de beste wensen en een goede gezondheid

Het jaarverslag kunt u inzien, downloaden en eventueel uitprinten.

 

Jaarverslag inzien

 

20200229 werkochtend 2

8 december zijn maar liefst 46 grote karpers gevangen in de vijver van het Van Boetzelaerpark. Ook enkele andere kleinere soorten vissen zijn gevangen. Dat gebeurde op een professionele manier met onder andere netten. De vissen worden overgebracht naar een plek waar ze wel een goede rol spelen in de natuur.

Zoals eerder aangegeven bestaat de noodzaak de kwaliteit van het water in de vijver van het Van Boetzelaerpark te verbeteren. Een van de onderdelen daarvan is het vangen van de exotische vissen die niet in de vijver thuishoren. Door die vissen te verwijderen wordt het slib op de bodem minder omgewoeld en wordt het water minder troebel. 9 december worden de laatste vissen gevangen.

Vangen vissen vijver Van Boetzelaerpark1

Mede dankzij de grote inzet door de Vrienden van het Van Boetzelaerpark is het park het afgelopen jaar al op een aantal punten onder handen genomen. Een volgende stap is de aanpak van de vijver, waarvan de waterkwaliteit op dit moment beneden peil is. Eendjes brood voeren is er dan helaas niet meer bij, net als het zelf uitzetten van vissen in de vijver.

 

20201130 Foto vijver

 

Waterkwaliteit

Bij waterkwaliteit zijn de temperatuur, het doorzicht en de diepte van het water van belang. Daarnaast wordt bij het bepalen van waterkwaliteit gekeken naar voedingsstoffen in het water en naar welke planten en dieren er in het water leven. Uit metingen blijkt dat de waterkwaliteit in de vijver in het Van Boetzelaerpark verbeterd kan worden. Graskarpers en andere bodemwoelende vissen maken het water troebel en geven waterplanten onvoldoende kans te groeien, gevoerde eendjes kijken niet meer om naar kroos en op de bodem van de vijver ligt een (ongezond) dikke sliblaag die zorgt voor extra vertroebeling. Kortom: de vijver is niet langer in staat zelf de balans terug te vinden.

Samenwerken aan een gezonde vijver

Om de waterkwaliteit van de vijver te verbeteren is een aantal ingrepen noodzakelijk, zoals ook geadviseerd door Ecologisch adviesbureau Viridis. Een eerste ingreep is inmiddels uitgevoerd: de kleine vijver is in oktober gebaggerd. Begin december worden de exotische vissen die niet in de vijver thuishoren weggevist; veelal karpers die bij de visser een nieuw onderkomen krijgen. Hierdoor wordt het slib op de bodem minder omgewoeld en wordt het water minder troebel. Waterplanten helpen ook bij het verbeteren van de waterkwaliteit en er wordt gekeken naar mogelijkheden om oever- en waterplanten aan te planten. Op de langere termijn staat ten slotte ook vervanging van beschoeiingen door natuurvriendelijke oevers op de verlanglijst.

Eenden geen brood voeren

Vele generaties hebben in de loop der jaren eendjes gevoerd in het Van Boetzelaerpark. Natuurlijk moet iedereen van het park blijven genieten, maar bezoekers worden opgeroepen de eenden geen brood te voeren. Of brood echt slecht is voor eenden lijkt geen uitgemaakte zaak. Slecht is het zeker wel voor de vijver: broodresten trekken ook andere, ongewenste dieren, zoals ratten aan en niet opgegeten brood hoopt zich op, op de bodem. De ontlasting van de eenden en andere dieren vertroebelt het water en kan op den duur niet meer natuurlijk worden afgebroken. Brood dat blijft liggen vervuilt bovendien het water en is een voedingsbodem voor algen en ziekteverwekkers. Vandaar de oproep namens Vrienden, gemeente, waterschap en specialisten: “Eenden s.v.p. geen brood voeren”.

De illustraties van de gezonde en de ongezonde vijver zijn gemaakt door Paul Veenvliet. De informatie is volledig overgenomen van de site van Gemeente De Bilt.

In 2015 werd in het kader van “Impuls kwaliteitswater in de stad” met financiële steun van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een eerste grote stap gezet om invloed te hebben op de waterhuishouding in het park. Door aanleg van een nieuwe brede sloot rondom het weiland en een directe verbinding tussen de sloot en de Biltse Grift en via een sluisje met de vijver. Hiermee is in ieder geval de mogelijkheid geschapen om in tijden van droogte het water in de vijver op niveau te houden en te verversen. Zie verder Verbinding Biltse Grift en vijver Van Boetzelaerpark een feit en Start graven sloot voor verbetering water in het Van Boetzelaerpark.

Onlangs werd door de gemeente een ( vervolg) “Plan van aanpak” geschreven om de waterkwaliteit van het Van Boetzelaerpark in de komende jaren verder te gaan verbeteren.

Hierdoor zal op een gestructureerde wijze verder gewerkt worden aan de verbetering van de waterkwaliteit en het watersysteem in het Van Boetzelaerpark. In oktober 2020 is een start gemaakt met het uitbaggeren van het kleine deel van de vijver. Bijgaand een foto van deze activiteit.

Overige maatregelen

In de toekomst wordt in dit kader ook gedacht aan:

 • Verder uitbaggeren van (delen van) de rest van de vijver;
 • het geven van informatie over - / het ontmoedigen van - het voeren van brood aan de eenden;
 • het wegvangen van (alles omwoelende) karpers uit de vijver;
 • vervangen van de huidige beschoeiingen van de vijver door (deels) natuurvriendelijke oevers;
 • het plaatsen van waterplanten;
 • een tweede verbinding met de Biltse Grift waardoor een “kringloop” kan ontstaan.

20201018 baggeren van sloot

Het bestuur van de stichting is bij elkaar geweest en heeft in overleg met de "Werkgroep werkochtenden" besloten de werkochtend in oktober niet door te laten gaan. Reden is de aanscherping van de maatregelen om de besmettingen met het coronavirus terug te dringen. Ook willen we zelf uiteraard onze vrienden niet onnodig blootstellen aan het risico van besmetting.

Het bestuur gaat van maand tot maand kijken wanneer het wel weer verantwoord en mogelijk is om een werkochtend te organiseren, eventueel in een aangepaste vorm. We zullen u daarvan op de hoogte stellen. Wanneer u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van nieuws, dan krijgt u bericht daarover. Houd u anders de website in de gaten of meld u alsnog aan voor het ontvangen van nieuws via deze link.

Het bestuur wenst u een goede gezondheid toe en we hopen elkaar weer snel zoals vanouds te ontmoeten.

 

20201015 parkhuisje met herstkleuren

De eerste herfstkleuren laten zich weer zien in het Van Boetzelaerpark. De vaste bezoekers weten dat het nog veel mooier kan, maar toch kunt u al volop genieten tijdens een wandeling. Als u het park bezoekt, denk dan wel aan de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Park in herststkleuren1