Nieuws

 

Directeur Vereniging van de ANWB, Marga de Jager overhandigde maandagmiddag 4 november een bedrag van 10.000 euro aan de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. Het project “Boetzelaerpark toegankelijk voor mindervaliden” is namelijk als winnaar uit de bus gekomen in de campagne 'Samen in actie' van het ANWB Fonds in de provincie Utrecht. Voor iedere provincie in Nederland viel een project in de prijzen. Bijna 23.000 leden brachten voor dit nationale project van het ANWB Fonds hun stem uit.


De cheque werd in ontvangst genomen door Ben Verwiel, voorzitter van de Stichting, in aanwezigheid van ongeveer 40 belangstellenden. Daarna volgden een dankwoord van Wethouder Anne Brommersma en voorzitter Ben Verwiel. Vervolgens was er, in de traditie van de vrienden, ook gelegenheid tot het drinken van koffie en thee en in dit geval het nuttigen van de tompoezen van de ANWB. En natuurlijk gingen de aanwezigen ook nog naar de ingang waar het allemaal om te doen was.

20191104 Uitreiking 1

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark onze vrienden, donateurs, buurt- en dorpsgenoten, bevriende organisaties en bedrijven uit om aanwezig te zijn bij de feestelijke uitreiking van de prijs van het ANWB Fonds op 4 november om 15.00 bij het parkhuisje in het (midden van het) Van Boetzelaerpark.

Enkele dagen geleden kreeg onze Stichting van de ANWB te horen dat het project “Boetzelaerpark toegankelijk voor mindervaliden” als winnaar uit de bus is gekomen in de campagne 'Samen in actie' van het ANWB Fonds. Het ANWB Fonds helpt initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en ‘iedereen eropuit’ een start te maken. Uit de inzendingen uit heel Nederland zijn 41 projecten geselecteerd. Tot 1 oktober kon er gestemd worden. Uit de stemronde kwam per provincie een top 3 van meest populaire projecten. Uit die top 3 heeft de Adviescommissie van het ANWB Fonds per provincie een winnaar gekozen. Het nieuws betekent dat we een financiële bijdrage krijgen van € 10.000,- voor de herinrichting van het entreegebied van het park om met ons project het park beter toegankelijk te maken voor mensen met een scootmobiel, rolstoel, kinder- en wandelwagen.

De prijs, een cheque van € 10.000,= wordt rond 15.00 uitgereikt door mw. Marga de Jager, directeur “Merk en Leden van de ANWB” aan mw. Anne Brommersma, wethouder Sociale Zaken Gemeente De Bilt en dhr. Ben Verwiel, voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. De bijeenkomst wordt omstreeks 15.45 afgerond.

Uiteraard danken we iedereen van harte die een stem heeft uitgebracht op ons project. Want naast de inhoud van het project zorgden het grote draagvlak in de buurt en de betrokkenheid van vrijwilligers dat wij de prijs toegekend kregen.

Wij willen u dringend verzoeken nog geen aandacht aan het winnen van de prijs te besteden via social media of op andere wijze de publiciteit hiermee te zoeken zonder overleg met het bestuur. Ook de pers willen we dringend verzoeken hieraan nog geen publiciteit te geven.

 

190802 ANWB FONDS FB Fase2 Herinrichting engreegebied Van Boetzelaerpark 640x480

Werkzaamheden 20 maart 2015 NLdoet

Op vrijdag 20 maart wordt er in het kader van NLdoet door meer dan 50 mensen gewerkt in het park. NLdoet is de grootste vrijwilligersactie van Nederland.

activiteiten nl doet

De werkochtend op 26 oktober stond vooral in het teken van het beter toegankelijk maken van het pad langs de sloot aan de zijde van de plukboomgaard. Takken maakten het pad wel erg smal en ook de bramen overwoekeren alles als ze hun gang kunnen gaan. Het resultaat kunt u gaan bekijken en de stapel takken laat zien dat het niet overbodig was. Er was ook nog ruimte voor het weer op orde krijgen van enkele borders. In totaal waren 9 vrienden gekomen. Zoals gebruikelijk was er ook tijd voor gezelligheid.

 

20191026 werkochtend fotob

Zaterdag 26 oktober is de zevenenveertigste werkochtend gepland. Net als alle laatste zaterdagen van de maand,  is er ook deze ochtend weer voldoende te doen in het park.

Wie de handen uit de mouwen wil steken is welkom. Ook mensen die niet in staat zijn om mee te werken zijn van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken. Graag nodigen we U uit voor deze werkochtend. We beginnen om 9.30 uur in/bij het parkhuisje met een kopje koffie en iets lekkers. Vervolgens gaan we aan de slag, pauzeren rond 11.15 uur weer even en daarna werken we door tot ongeveer 12.30 uur.

Komt u ook? Meld u dan aan via onderstaande 'knop'.

 

Ik meld mij aan

 

20191026 werkochtend

Graag nodigen we u uit voor de jaarlijkse bijpraat en uitwisselavond over de activiteiten, die zijn uitgevoerd of  in ontwikkeling zijn op 19 november van 20.00 tot en met 22.00. Naast een terugblik op vertrouwde werkzaamheden als de maandelijkse werkochtenden en bijzondere activiteiten, spreken we ook over de voortgang van het herstelproject ‘plantencirkel’ bij de ingang zijde Hessenweg  en de herinrichting van de toegang aan die zijde. Ook wordt het financieel jaarverslag van 2019 gepresenteerd en bespreken we met elkaar de voor de Stichting relevante ontwikkelingen in- en extern. Daarbij vragen we ook aandacht voor de samenstelling van het bestuur.  

Tijdens het tweede deel van de avond, rond 21.00 uur, praten we verder over initiatieven om de veiligheid in het park te vergroten. Tijdens de vorige jaarvergadering spraken we in dit kader over een whats-app. groep Van Boetzelaerpark. Hoe ver zijn we hiermee? De politie organiseerde een enquête onder Biltse burgers die dicht bij het park wonen. Welk zicht bieden de resultaten van deze enquête op een veiliger park en wat zijn de vervolgacties? We hebben vertegenwoordigers van de Gemeente De Bilt /politie gevraagd met ons hierover in gesprek te gaan. We sluiten af met een drankje en hapje.

De locatie van de jaarvergadering is het Parochiehuis van de Michaelkerk,  Kerklaan 31, De Bilt. De avond is van 20.00 tot en met 22.00. Vanaf 19.30 bent u welkom voor de ontvangst met koffie en thee.

We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt.

 

Ik meld mij aan

 

Jaarvergadering 2018 5