Nieuws

 

Om twee redenen is 29 feburari een bijzondere werkochtend: het is de vijftigste en ook op een schrikkeldag. Net als andere laatste zaterdagen van de maand,  is er ook deze ochtend weer voldoende te doen in het park. Zoals gebruikelijk starten we om half tien met een kop koffie. Vervolgens gaan we aan de slag, pauzeren rond 11.15 uur en daarna werken we door tot ongeveer 12.30 uur.Ook mensen die niet in staat zijn om mee te werken, zijn van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken. We besteden natuurlijk wat extra aandacht aan de dit tiende lustrum van de werkochtenden.

Komt u ook naar deze bijzondere werkochtend? Dat zou fijn zijn, want het aantal deelnemers is licht dalend, terwijl er veel werk te verzetten valt.

Ik meld mij aan voor zaterdag 29 februari

 

Overige werkochtenden in 2020

 • niet in maart ivm Nldoet op 14 maart (zie hieronder) en het broedseizoen;
 • 25 april;
 • 30 mei;
 • 27 juni;
 • 29 augustus;
 • 26 september;
 • 31 oktober;
 • 28 november.

 

20200229 werkochtend

Zaterdag 25 januari is de negenenveertigste werkochtend gepland. Net als andere laatste zaterdagen van de maand,  is er ook deze ochtend weer voldoende te doen in het park. Zoals gebruikelijk starten we om half tien met een kop koffie. Vervolgens gaan we aan de slag, pauzeren rond 11.15 uur en daarna werken we door tot ongeveer 12.30 uur.Ook mensen die niet in staat zijn om mee te werken, zijn van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken.

Komt u ook? Dat zou fijn zijn, want het aantal deelnemers is licht dalend, terwijl er veel werk te verzetten valt.

 

Overige werkochtenden in 2020

 • 29 februari;
 • niet in maart ivm Nldoet op 14 maart (zie hieronder) en het broedseizoen;
 • 25 april;
 • 30 mei;
 • 27 juni;
 • 29 augustus;
 • 26 september;
 • 31 oktober;
 • 28 november.

 

Boetzelaerpark op winterse ochtend

Als u vrijwilligerswerk wilt verrichten tijdens NLdoet op 14 maart, denk dan aan ons. Ook dit jaar doen we namelijk op zaterdag 14 maart mee aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet van het Oranje fonds. Net al andere jaren gaan we het Van Boetzelaerpark klaarmaken voor de lente. Na zo'n winterse periode is er altijd voldoende te snoeien of af te zagen. Natuurlijk verzamelen we ook het zwerfvuil uit het park, de plantsoenen en de vijver. Ook gaan we een antislipmat monteren op de (altijd te) gladde vlonder.

De werkzaamheden zijn van 10:00 - 13:00 in het Van Boetzelaerpark. We verzamelen bij het Parkhuisje.

Doet u mee? Meld u dan aan via onderstaande knop  via de site van NLdoet.

Wilt u een idee krijgen van vorig jaar, klik dan hier.

 

Ik meld mij aan voor NLdoet2020

 

NLdoet2019 3

Het was een prachtig Gouden uurtje vanochtend in het Van Boetzelaerpark.Zeker met de lichte vorst is het extra mooi om vroeg op pad te gaan in het park.

20191228 gouden uurtje 1

Dinsdagavond 19 november waren meer dan 20 mensen aanwezig op de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. De avond stond voor een groot deel in het teken van een terugblik op de activiteiten van de vrienden en anderen in het park en een vooruitblik. In die vooruitblik ging natuurlijk veel aandacht uit naar de herinrichting van de entree van het Van Boetzelaerpark.

Het bestuur vroeg ook naar ideeën om het park te benutten voor andere activiteiten. De aanwezigen noemden allerlei suggesties, zoals een activiteitenpakket voor scholen.

Hoewel het bestuur nog bruist van enthousiasme, zijn de meesten wel al lang lid van het bestuur. Ook ontbreekt soms de tijd om goede ideeën op te pakken. Daarom deed het bestuur een beroep op de aanwezigen om het bestuur te ondersteunen. Dat kan door toe te treden tot het bestuur, maar ook door activiteiten te organiseren.

Na de pauze, ging de aandacht uit naar de veiligheid in het park. Medewerkers van de gemeente presenteerden de resultaten van een enquête. Daaruit bleek dat soms overlast wordt ervaren, vooral in de weekendavonden. Dit leidde tot allerlei discussies wat hieraan gedaan kan worden. De gemeente roept in ieder geval op om ervaren overlast te melden zodat de gemeente en de politie een nog beter zicht krijgen op de situatie in het park en op basis daarvan actie kunnen ondernemen. Het zijn overigens niet alleen jongeren die zich soms niet aan de regels houden. Zo fietsen soms ook ouders van schoolgaande kinderen door het park.

Na afloop was er nog gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

 

Bekijk Presentatie (let op: groot bestand)

 

20191119 Jaarvergadering 1

 

Het Van Boetzelaerpark tooit zich steeds meer in herfstkleuren. Frans Poot heeft dat mooi vastgelegd.

 

Van Boetzelaerpark in herfstkleuren

Zaterdag 30 november is de achtenveertigste werkochtend gepland. Net als alle laatste zaterdagen van de maand,  is er ook deze ochtend weer voldoende te doen in het park.

Wie de handen uit de mouwen wil steken is welkom. Ook mensen die niet in staat zijn om mee te werken zijn van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken. Graag nodigen we U uit voor deze werkochtend. We beginnen om 9.30 uur in/bij het parkhuisje met een kopje koffie en iets lekkers. Vervolgens gaan we aan de slag, pauzeren rond 11.15 uur weer even en daarna werken we door tot ongeveer 12.30 uur.

 

Ik meld mij aan

 

20191130 werkochtend

Extra werkochtend 6 juni 2015 in plukboomgaard

Er is een extra werkochtend op zaterdag 6 juni 2015 in de boomgaard van het Van Boetzelaerpark. We gaan dan werken onder begeleiding van Walter den Hollander. Op het programma staan het maaien van de zogeheten boomspiegels en het uitdunnen van beginnende vruchten. Ter voorbereiding van as zaterdag 6 juni hebben we de gemeente gevraagd zorg te dragen voor het maaien van de boomgaard. We hopen op uw hulp! Om half 10 staan de koffie en thee weer klaar!

Directeur Vereniging van de ANWB, Marga de Jager overhandigde maandagmiddag 4 november een bedrag van 10.000 euro aan de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. Het project “Boetzelaerpark toegankelijk voor mindervaliden” is namelijk als winnaar uit de bus gekomen in de campagne 'Samen in actie' van het ANWB Fonds in de provincie Utrecht. Voor iedere provincie in Nederland viel een project in de prijzen. Bijna 23.000 leden brachten voor dit nationale project van het ANWB Fonds hun stem uit.


De cheque werd in ontvangst genomen door Ben Verwiel, voorzitter van de Stichting, in aanwezigheid van ongeveer 40 belangstellenden. Daarna volgden een dankwoord van Wethouder Anne Brommersma en voorzitter Ben Verwiel. Vervolgens was er, in de traditie van de vrienden, ook gelegenheid tot het drinken van koffie en thee en in dit geval het nuttigen van de tompoezen van de ANWB. En natuurlijk gingen de aanwezigen ook nog naar de ingang waar het allemaal om te doen was.

20191104 Uitreiking 1

 

Hierbij nodigt het bestuur van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark onze vrienden, donateurs, buurt- en dorpsgenoten, bevriende organisaties en bedrijven uit om aanwezig te zijn bij de feestelijke uitreiking van de prijs van het ANWB Fonds op 4 november om 15.00 bij het parkhuisje in het (midden van het) Van Boetzelaerpark.

Enkele dagen geleden kreeg onze Stichting van de ANWB te horen dat het project “Boetzelaerpark toegankelijk voor mindervaliden” als winnaar uit de bus is gekomen in de campagne 'Samen in actie' van het ANWB Fonds. Het ANWB Fonds helpt initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit, verkeersveiligheid en ‘iedereen eropuit’ een start te maken. Uit de inzendingen uit heel Nederland zijn 41 projecten geselecteerd. Tot 1 oktober kon er gestemd worden. Uit de stemronde kwam per provincie een top 3 van meest populaire projecten. Uit die top 3 heeft de Adviescommissie van het ANWB Fonds per provincie een winnaar gekozen. Het nieuws betekent dat we een financiële bijdrage krijgen van € 10.000,- voor de herinrichting van het entreegebied van het park om met ons project het park beter toegankelijk te maken voor mensen met een scootmobiel, rolstoel, kinder- en wandelwagen.

De prijs, een cheque van € 10.000,= wordt rond 15.00 uitgereikt door mw. Marga de Jager, directeur “Merk en Leden van de ANWB” aan mw. Anne Brommersma, wethouder Sociale Zaken Gemeente De Bilt en dhr. Ben Verwiel, voorzitter bestuur Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. De bijeenkomst wordt omstreeks 15.45 afgerond.

Uiteraard danken we iedereen van harte die een stem heeft uitgebracht op ons project. Want naast de inhoud van het project zorgden het grote draagvlak in de buurt en de betrokkenheid van vrijwilligers dat wij de prijs toegekend kregen.

Wij willen u dringend verzoeken nog geen aandacht aan het winnen van de prijs te besteden via social media of op andere wijze de publiciteit hiermee te zoeken zonder overleg met het bestuur. Ook de pers willen we dringend verzoeken hieraan nog geen publiciteit te geven.

 

190802 ANWB FONDS FB Fase2 Herinrichting engreegebied Van Boetzelaerpark 640x480