Nieuws

 

"De Duivel aan Tafel"
“Waarom zou ik een ander laten mee-eten van mijn bord?”

Lang geleden ging Aartsengel Lucifer de strijd aan met God om zijn vaderland te behoeden voor indringers van buitenaf. Ook wij, de mensheid, spelen een rol in dit verhaal. Vandaag schuift Lucifer aan. Tijd voor verzoening?

“De duivel aan tafel” is een gevleugelde en geestige monoloog over jaloezie en wraak die gebaseerd is op “Lucifer” van Joost van den Vondel. De tijd is rijp om onder het genot van een glaasje en een hapje oude vetes achter ons laten.

De Duivel aan Tafel is te zien op zondag 8 maart in het kader van “Gluren bij de Buren” de Bilt. Om 14.00, 15.00 en 16.00 uur in het parkhuisje in het Van Boetzelaerpark in de Bilt.

Reserveren is niet mogelijk, kom op tijd vol=vol!

Spel en tekst: Maaike van der Meer │Eindregie: Gabby Bakker

 

Gluren bij de buren flyer

Zaterdag 29 februari was een bijzondere dag: de vijftigste werkochtend en dat ook nog eens op een schrikkeldag. Deze ochtend waren extra veel vrienden gekomen, namelijk rond de 30. Sommigen konden wat korter blijven, anderen konden pas wat later komen. Deze dag stonden twee grote klussen op het programma: bramenstruiken grondig verwijderen met wortel en al bij de ingang aan de Kerklaan en al het 'opschot' weghalen aan de slootzijde bij de fruitboomgaard. Ook de fruitboomgaard werd extra bemest. Hier gold nadrukkelijk dat vele handen licht werk maken.

Er moest natuurlijk ook wat extra aandacht aan de vijftigste werkochtend worden besteed. Bakker van Ingen van de Hessenweg had een speciale taart gemaakt en geschonken. Die taart viel erg in de smaak bij de werkers en er bleef dan ook niets over. Ook de gebiedsmakelaar van de gemeente was aanwezig. Zij sprak haar waardering namens de gemeente uit voor alle werkzaamheden en had ook een cadeau bij zich, namelijk wat gereedschap dat we goed kunnen gebruiken. Voorzitter Ben sprak ook zijn waardering uit naar alle vrienden en naar de gemeente voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren.

Na de taart werd er weer gewerkt. Het resultaat mocht er zijn: 3 grote hopen met snoeiwerk en dan zijn de vele gesnoeide bramen op de andere werkplek nog niet eens in beeld gebracht.

 

20200229 werkochtend 2

Op zaterdag 2 mei in de vroege ochtend om half 6 luisteren we met Wigle naar de vogels in het park. Mocht het slecht weer zijn dan slapen de vogels zelf uit en verplaatsen we de excursie naar een andere ochtend.
Geef je daarom voor 2 mei op via onderstaande knop.

 Deze excursie kan vanwege Corona helaas niet plaatsvinden.

 

 

20191130 vogel

Drie leden van de Vogelwacht, Wigle Braaksma, Hanneke Landhof en Ron Keet gaan de Vrienden deskundig ondersteunen bij de controles van de vogelnestkastjes in het park. Op de werkochtenden op 25 april en 30 mei kijken we weer in alle nestkastjes om te controleren welke vogels waar nestelen en nageslacht hebben.

Sinds november 2016 hangen er nestkastjes in het Van Boetzelaerpark. Deze zijn geadopteerd door enkele Vrienden. Eerder in 2017 vond ook een uitgebreide inspectie plaats.

 

 291125 nestkastjes inspectie

Ook de natuur in het Van Boetzelaerpark is van slag: lentetaferelen op 16 februari en dan ook nog eens met herfstachtig weer.

 

Lente 2020 (1)

Om twee redenen is 29 feburari een bijzondere werkochtend: het is de vijftigste en ook op een schrikkeldag. Net als andere laatste zaterdagen van de maand,  is er ook deze ochtend weer voldoende te doen in het park. Zoals gebruikelijk starten we om half tien met een kop koffie. Vervolgens gaan we aan de slag, pauzeren rond 11.15 uur en daarna werken we door tot ongeveer 12.30 uur.Ook mensen die niet in staat zijn om mee te werken, zijn van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken. We besteden natuurlijk wat extra aandacht aan de dit tiende lustrum van de werkochtenden.

Komt u ook naar deze bijzondere werkochtend? Dat zou fijn zijn, want het aantal deelnemers is licht dalend, terwijl er veel werk te verzetten valt.

Ik meld mij aan voor zaterdag 29 februari

 

Overige werkochtenden in 2020

 • niet in maart ivm Nldoet op 14 maart (zie hieronder) en het broedseizoen;
 • 25 april;
 • 30 mei;
 • 27 juni;
 • 29 augustus;
 • 26 september;
 • 31 oktober;
 • 28 november.

 

20200229 werkochtend

Zaterdag 25 januari is de negenenveertigste werkochtend gepland. Net als andere laatste zaterdagen van de maand,  is er ook deze ochtend weer voldoende te doen in het park. Zoals gebruikelijk starten we om half tien met een kop koffie. Vervolgens gaan we aan de slag, pauzeren rond 11.15 uur en daarna werken we door tot ongeveer 12.30 uur.Ook mensen die niet in staat zijn om mee te werken, zijn van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken.

Komt u ook? Dat zou fijn zijn, want het aantal deelnemers is licht dalend, terwijl er veel werk te verzetten valt.

 

Overige werkochtenden in 2020

 • 29 februari;
 • niet in maart ivm Nldoet op 14 maart (zie hieronder) en het broedseizoen;
 • 25 april;
 • 30 mei;
 • 27 juni;
 • 29 augustus;
 • 26 september;
 • 31 oktober;
 • 28 november.

 

Boetzelaerpark op winterse ochtend

Als u vrijwilligerswerk wilt verrichten tijdens NLdoet op 14 maart, denk dan aan ons. Ook dit jaar doen we namelijk op zaterdag 14 maart mee aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet van het Oranje fonds. Net al andere jaren gaan we het Van Boetzelaerpark klaarmaken voor de lente. Na zo'n winterse periode is er altijd voldoende te snoeien of af te zagen. Natuurlijk verzamelen we ook het zwerfvuil uit het park, de plantsoenen en de vijver. Ook gaan we een antislipmat monteren op de (altijd te) gladde vlonder.

De werkzaamheden zijn van 10:00 - 13:00 in het Van Boetzelaerpark. We verzamelen bij het Parkhuisje.

Doet u mee? Meld u dan aan via onderstaande knop  via de site van NLdoet.

Wilt u een idee krijgen van vorig jaar, klik dan hier.

 

Ik meld mij aan voor NLdoet2020

 

NLdoet2019 3

Het was een prachtig Gouden uurtje vanochtend in het Van Boetzelaerpark.Zeker met de lichte vorst is het extra mooi om vroeg op pad te gaan in het park.

20191228 gouden uurtje 1

Dinsdagavond 19 november waren meer dan 20 mensen aanwezig op de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. De avond stond voor een groot deel in het teken van een terugblik op de activiteiten van de vrienden en anderen in het park en een vooruitblik. In die vooruitblik ging natuurlijk veel aandacht uit naar de herinrichting van de entree van het Van Boetzelaerpark.

Het bestuur vroeg ook naar ideeën om het park te benutten voor andere activiteiten. De aanwezigen noemden allerlei suggesties, zoals een activiteitenpakket voor scholen.

Hoewel het bestuur nog bruist van enthousiasme, zijn de meesten wel al lang lid van het bestuur. Ook ontbreekt soms de tijd om goede ideeën op te pakken. Daarom deed het bestuur een beroep op de aanwezigen om het bestuur te ondersteunen. Dat kan door toe te treden tot het bestuur, maar ook door activiteiten te organiseren.

Na de pauze, ging de aandacht uit naar de veiligheid in het park. Medewerkers van de gemeente presenteerden de resultaten van een enquête. Daaruit bleek dat soms overlast wordt ervaren, vooral in de weekendavonden. Dit leidde tot allerlei discussies wat hieraan gedaan kan worden. De gemeente roept in ieder geval op om ervaren overlast te melden zodat de gemeente en de politie een nog beter zicht krijgen op de situatie in het park en op basis daarvan actie kunnen ondernemen. Het zijn overigens niet alleen jongeren die zich soms niet aan de regels houden. Zo fietsen soms ook ouders van schoolgaande kinderen door het park.

Na afloop was er nog gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

 

Bekijk Presentatie (let op: groot bestand)

 

20191119 Jaarvergadering 1