Nieuws

 

Winterse taferelen

Het weekend van 3 en 4 december was het weer volop genieten van winterse taferelen in het Van Boetzelaerpark. De natuur laat zich dan altijd van haar beste kant zien. Op de dit jaar gegraven sloot ligt al een laagje ijs. Dit kan een aanwinst zijn voor schaatsen op natuurijs, maar dan moet de vorst nog wel doorzetten. Ook het water bij de vlonder van het Parkhuisje is al bevroren, een ideale locatie voor 'koek en zopie' als eventueel op de hele vijver geschaatst zou kunnen worden.

20161204 Boetzelaerpark bevroren vijver

Snoeicursus voor Vrienden van het Van Boetzelaerpark (update)

Als u interesse hebt om uw snoeikennis en -techniek aan te vullen, dan nodigt het bestuur u graag uit deel te nemen aan de cursus die Walter den Hollander aanbiedt.  
De  beknopte cursus bestaat uit  een theorie avond en twee praktijkdagen. De kosten voor de gehele cursus bedragen € 80,00 per deelnemer, waarvan de Stichting Vrienden Van Boetzelaerpark € 25 per deelnemer voor haar rekening neemt. De cursus is voor minimaal 10 en maximaal 15 deelnemers.

Bij voldoende belangstelling zullen data worden gepland. Helaas was er onvoldoende belangstelling voor de snoeicursus van januari/februari 2017. Deze gaat daarom wegens gebrek aan deelnemers niet door.

Wij verzoeken u om u zo spoedig mogelijk op te geven en uw belangstelling kenbaar te maken. Dat kan per e-mail, maar ook tijdens de maandelijks werkochtenden.

Mail

 

Snoeicursus

Storm velt (weer een deel van de) wilg

Bij de storm die op zondag 20 november 2016 over ons land raasde is de karakteristieke treurwilg op het eilandje in de vijver van het park voor de tweede keer in korte tijd getroffen.

Nog geen twee jaar gelden brak een groot gedeelte van de kroon van deze machtige boom en tijdens de laatste stormachtige dag is de boom nog verder afgebroken. Inmiddels zijn de in het water liggende takken verwijderd. Wat rest is een, nog steeds karakteristieke, maar treurig uitziende wilg.

Storm velt wilg (1)Storm velt wilg (2)

Zwitserse bruggetje weer zichtbaar

Op de  laatste zaterdag van oktober 2016 hebben we met meer dan 20 vrijwilligers gewerkt aan de begroeiing rondom het bruggetje in het park. De begroeiing aan weerszijde ontnam je het zicht op de brug. Door het snoeien van de bomen en struiken rondom de brug is de zichtlijn tussen beide vijverdelen weer hersteld. De werkzaamheden zullen een volgende werkochtend afgerond worden. Maar nu zijn de resultaten al duidelijk zichtbaar. Het zogenaamde Zwitserse bruggetje is weer zichtbaar. Dat levert prachtige plaatjes op, oordeel zelf maar.

Prachtig zicht op zwitsers bruggetje (1)

Verbinding Biltse Grift en Van Boetzelaerpark officieel geopend

Op 29 oktober heeft rond 10.00 de feestelijke openingshandeling plaatsgevonden van de waterverbinding tussen de Biltse Grift en de vijver in het Van Boetzelaerpark. Wethouder mw. Anne Brommersma en dhr. Guus Beugelink van het Hoogheemraadschap draaiden het ‘sluisje’ open tussen de nieuw gegraven sloot en de vijver en daarmee vanuit de Biltse Grift. Er waren ongeveer vijftig belangstellenden en pers aanwezig.

20161029 Openingshandeling

Officiële opening verbinding Biltse Grift met Van Boetzelaerpark op 29 oktober 2016

Op zaterdag 29 oktober om 10.00 zullen wethouder Anne Brommersma en de heer Guus Beugelink van het Hoogheemraadschap de feestelijke openingshandeling verrichten van de verbinding tussen de Biltse Grift en het Van Boetzelaerpark. Daarna starten we, voor diegenen die dat willen, met de maandelijkse werkochtend, de tweeëntwintigste al weer. U bent van harte uitgenodigd om bij de opening en/of de werkochtend aanwezig te zijn.

Vanaf 9.30 bent u welkom in / bij het parkhuisje, centraal gelegen in het park. Daar staat een kopje koffie voor u klaar. Om 10.00 uur vindt de openingshandeling plaats bij het nieuwe sluisje. Na afloop wandelen we door ons mooie park terug en is er tweede kopje koffie met appeltaart!

Omdat we graag weten hoeveel appeltaart we moeten bakken, verzoeken wij u om uw komst te melden via onderstaande knop of via ons mailadres.
Hopelijk ontmoeten we elkaar zaterdag 29 oktober in het park.

20161022 opening verbinding

 

Verbinding Biltse Grift en vijver Van Boetzelaerpark een feit

In de week voor de kunstmarkt, eind september 2016, is de verbinding met de Biltse Grift naar de nieuwe sloot rondom het weiland opengezet. Langzaam vulde de sloot zich met vers water uit de Biltse Grift.

Op 10 oktober 2016 is het sluisje naar de vijver geopend. Hierdoor is het water in de vijver ververst met water uit de sloot. Inmiddels is het waterpijl in de sloot en in de vijver van het park op zijn “bemaalde” hoogte. In de toekomst kunnen we het waterniveau in de sloot en de vijver op het huidige niveau houden. Dus in droge periodes zal het waterpijl in de vijver de gelijke hoogte blijven als in nattere periodes.

Er zal nog een nieuw hek op de dam geplaatst worden. In het najaar is er een officiële openingsplechtigheid als afronding van de werkzaamheden.

Zie verder Start graven sloot (update 5 augustus).

 Realisatie verbinding 1

Herfst in Van Boetzelaerpark

Elk jaargetijde in het Van Boetzelaerpark brengt zijn eigen sfeer. Met zijn veelkleurigheid en dunner wordend bladerdak kun je in de najaarszon in oktober volop genieten in het Van Boetzelaerpark.

Herfst 2016 Boetzelaerpark 1

2016 herfst6

 

21e werkochtend op 24 september opnieuw geslaagd

Op zaterdag 24 september werkten we voor het eerst na de zomervakantieperiode weer op de laatste zaterdagochtend van de maand. De 21ste keer alweer! Een prachtige dag en we waren met bijna 20 man/vrouw sterk! We hebben bramen gesnoeid en de laaste hand gelegd aan de vogelnestkastjes die we volgende maand gaan ophangen. Maar natuurlijk was er net als anders ook tijd voor koffie en wat lekkers.

Impressie werkochtend 21 september1

Nestkastjes ter adoptie aangeboden

Dit jaar besteden we veel aandacht aan de vogels in het park. In dat kader verkochten we tijdens de Kunstmarkt 2016 lichtgewicht voederbakjes, die je aan het raam kan bevestigen. Deze winter kijken veel kinderoogjes vanuit verwarmde huizen naar snoepende roodborstjes of vinkjes.

Tijdens de Kunstmarkt was er ook volop interesse om een nestkast te adopteren. 20 kasten zijn inmiddels geadopteerd en van een eigen uniek nummer voorzien. Tijdens ‘de Nacht van de Buitenplaats’ op diezelfde avond werd door soms nog jonge adoptieouders de kast met het gekozen nummer beschilderd. Enkele kasten zijn prachtig versierd.

Tijdens de werkochtend van 24 september is er ook gelegenheid een kast te adopteren. U mag uw belangstelling voor een voederbakje of de adoptie van een nestkastje ook doorgeven via de mail.

Op 29 oktober gaan we ze ophangen aan de bomen in het park. Alle ‘adoptieouders’ krijgen op een plattegrondje te zien waar hun kast hangt. Zo kan je blijven volgen of en door wie de kast bewoond wordt…

Nestkastjes ter adoptie 1