Zwitserse bruggetje weer zichtbaar

Op de  laatste zaterdag van oktober 2016 hebben we met meer dan 20 vrijwilligers gewerkt aan de begroeiing rondom het bruggetje in het park. De begroeiing aan weerszijde ontnam je het zicht op de brug. Door het snoeien van de bomen en struiken rondom de brug is de zichtlijn tussen beide vijverdelen weer hersteld. De werkzaamheden zullen een volgende werkochtend afgerond worden. Maar nu zijn de resultaten al duidelijk zichtbaar. Het zogenaamde Zwitserse bruggetje is weer zichtbaar. Dat levert prachtige plaatjes op, oordeel zelf maar.

Prachtig zicht op zwitsers bruggetje (1)

 Bruggetjes in de Zwitserse stijl werden in de jaren twintig van de vorige eeuw veel gemaakt. Bij de aanleg van sommige landschapsparken behorend bij landgoederen en buitenplaatsen in die tijd kwamen vaak Zwitserse bruggetjes tot stand. Ook bij de aanleg van de voormalige overtuin van Sandwijck, werd rond 1930 een dergelijk bruggetje gerealiseerd (zie Historische Kring D'Oude School).

 

Prachtig zicht op zwitsers bruggetje (2)Prachtig zicht op zwiters bruggetje (3)Prachtig zicht op zwiters bruggetje (4)