Vrienden

 

Doel en toelichting Vrienden

De Vrienden van het Van Boetzelaerpark hebben als doel het behoud en de eventuele uitbreiding van het Van Boetzelaerpark in de gemeente De Bilt. Zo geven wij voorlichting, organiseren allerlei activiteiten, plegen onderhoud met leden en vrijwilligers en werven fondsen. De Vrienden adviseren en denken mee over restauratie en onderhoud van het park, over de toegankelijkheid voor jong en oud, de veiligheid voor mens en dier en geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast beheren de Vrienden de plukboomgaard.

 

Van Vereniging naar Stichting

De "Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark" is opgericht op 16 juli 2007 en is per 12 mei 2015 veranderd in de "Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark".

Jaarvergadering Stichting 2016

De jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark was bijzonder geslaagd. Rond de 25 vrienden waren aanwezig. Zij luisterden geïnteresseerd naar de terugblik op 2015, een jaar met hoogtepunten als de realisatie en opening van de vlonder. Ook kwamen de plannen voor 2016 ruimschoots aan bod. De aanwezige Vrienden dachten ook mee en gaven allerlei suggesties.

Na de pauze kwam onze gastspreker en gepassioneerd vogelkenner Wigle Braaksma ons verhalen over zijn jarenlange onderzoek naar en beleving van de vogels in en rondom het Van Boetzelaerpark en landgoed Sandwijck. Na afloop was er nog ruimte om na te praten aan de bar van eetcafé Joos.

Een knelpunt bij plannen is en blijft altijd het gebrek aan mensen die de plannen gaan uitvoeren. Het bestuur deed dan ook een dringend beroep op de aanwezigen om zich aan te bieden als trekker of helper bij de realisatie van de plannen.

 

Meld u aan voor een activiteit

 

jaarvergadering2016

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark bestaat per 12 mei 2015 uit:

  * Ben Verwiel Voorzitter 
  * Toos Bedaux-Nooren Secretaris
  * Ton Elders  Penningmeester
  * Fred Stekelenburg  Algemeen bestuurslid

           
         
 

Donaties

Wanneer u het Van Boetzelaerpark een warm hart toedraagt en de doelstellingen van de Vrienden onderschrijft, dan kunt u overwegen periodiek of eenmalig te doneren.

De Stichting werft voor concrete projecten fondsen. Dat deden we het afgelopen jaar met succes voor het opknappen van het parkhuisje en de aanleg van de vlonder. Onze activiteiten stimuleerde de gemeente om ook te investeren in het park. Om projecten in gang te zetten, onze maandelijkse werkochtenden te organiseren en andere werkzaamheden, is uw financiële bijdrage nodig in de vorm van een donatie. Als richtsnoer zou u het lidmaatschapsbedrag dat vrienden de afgelopen jaren betaalden kunnen nemen: € 10,- per persoon of € 15,- per gezin. Het bestuur nodigt naast particulieren ook bedrijven, scholen en andere organisaties uit geld te doneren.

De Stichting heeft de status van een "algemeen nut beogende instelling" (ANBI) en kan giften en schenkingen ontvangen waarbij er fiscale voordelen zijn voor de gever.

Ik doneer

Dromen achter bomen

Nog heel actueel zijn de wensen die in 2009 werden geformuleerd door de oprichter van de Vrienden van het Van Boetzelaerpark: Sven Gutker de Geus. In het document “Achter elke boom een droom” kunnen we lezen wat die dromen waren. We kunnen vaststellen dat er al heel veel is bereikt!