Doel en toelichting

De Vrienden van het Van Boetzelaerpark hebben als doel het behoud en de eventuele uitbreiding van het Van Boetzelaerpark in de gemeente De Bilt. Zo geven wij voorlichting, organiseren allerlei activiteiten, plegen onderhoud met leden en vrijwilligers en werven fondsen. De Vrienden adviseren en denken mee over restauratie en onderhoud van het park, over de toegankelijkheid voor jong en oud, de veiligheid voor mens en dier en geluidsoverlast voor omwonenden. Daarnaast beheren de Vrienden de plukboomgaard.

De officiële doelstelling luidt:

“Het behoud, het verbeteren en de eventuele uitbreiding van het bestaande, openbare, natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het Van Boetzelaerpark in de gemeente De Bilt, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

 

20180908 kunstmarkt 2018

 

De vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark, per 12 mei 2015 veranderd in een stichting, is opgericht op 16 juli 2007 door Sven Gutker de Geus. Nog heel actueel zijn de wensen die in 2009 door hem werden geformuleerd. In het document “Achter elke boom een droom” kunnen we lezen wat die dromen waren. We kunnen vaststellen dat er al heel veel is bereikt!

In het toenmalige document zijn tien wensen voor het park geuit. Er is destijds gekozen voor een wijze waarin de wensen als ‘dromen’ naar voren komen en zijn beschreven vanuit een doelgroep. Alle wensen waren gekoppeld aan de mogelijkheden die het park biedt. Toch stelde Sven toen al dat die doelen alleen kunnen worden bereikt als er voldoende energie aanwezig is.

Krantenknipsel start vrienden

De maandelijkse werkbijeenkomsten vinden in beginsel plaats op de laatste zaterdag van elke maand.
We starten de werkochtenden om 9.30 uur met een kop koffie of thee. De ochtend wordt afgesloten om 12.30 uur.

Steekt u graag de handen uit de mouwen voor een zinvolle klus, sluit dan een keertje bij ons aan! Het is bovendien ook nog eens gezellig.

Als gevolg van het risico op besmetting met Corona en de maatregelen van de overheid zijn tot nadere berichtgeving de werkochtenden afgelast.

 

20180630 werkochtend

 

De Vrienden hebben in 2013 een plukboomgaard van fruitbomen gerealiseerd. We hebben een dertigtal fruitbomen geplant in de landstrook grenzend aan het Van Boetzelaerpark en de achterkant van de huizen Kerklaan/Blauwkapelseweg. Op 26 mei 2013 is de plukboomgaard feestelijk geopend. In dit artikel schetsen we de historie van de organisatie en de financiering van het beheer van de boomgaard tot nu toe, de huidige situatie en een toelichting op de werkgroep Boomgaard. Ook kunt u zich aanmelden voor de werkgroepdie het beheer ter hand neemt.

 De pruimenoogst

 

Wanneer u het Van Boetzelaerpark een warm hart toedraagt en de doelstellingen van de Vrienden onderschrijft, dan kunt u overwegen periodiek of eenmalig te doneren.

De Stichting werft voor concrete projecten fondsen. Dat deden we het afgelopen jaar met succes voor het opknappen van het parkhuisje en de aanleg van de vlonder. Onze activiteiten stimuleerde de gemeente om ook te investeren in het park. Om projecten in gang te zetten, onze maandelijkse werkochtenden te organiseren en andere werkzaamheden, is uw financiële bijdrage nodig in de vorm van een donatie. Als richtsnoer zou u het lidmaatschapsbedrag dat vrienden de afgelopen jaren betaalden kunnen nemen: € 10,- per persoon of € 15,- per gezin. Het bestuur nodigt naast particulieren ook bedrijven, scholen en andere organisaties uit geld te doneren.

De Stichting heeft de status van een "algemeen nut beogende instelling" (ANBI) en kan giften en schenkingen ontvangen waarbij er fiscale voordelen zijn voor de gever.

 

Ik doneer