Nieuws

 

Omdat er al jarenlang weinig structureel onderhoud wordt gepleegd aan het park en lang niet alle verbeterplannen worden gerealiseerd, meende het Stichtingsbestuur er goed aan te doen om hiervoor in de Gemeente De Bilt aandacht te vragen.Wetende dat in de gemeenteraad van 4 november de jaarlijkse begroting werd vastgesteld, hebben we in een brief aan alle politieke partijen die deel uitmaken van het college, hier aandacht voor gevraagd.
Deze brief hebben we begin oktober gestuurd. De volgende zaken komen hierin aan de orde:

  • Het belang van het Van Boetzelaerpark en een schets van de vele bezoekers van het park;
  • Aandacht vragen voor de beperkte staat van onderhoud van het Boetzelaerpark;
  • Vragen om een structureel jaarlijks budget voor onderhoud van het park;
  • Refererend aan het in 2013 opgestelde verbeterplan voor het park; vragen om in de komende negen jaar (In 2031 bestaat het van Boetzelaerpark 100 jaar!) aan de voorgestelde verbeteringen uit het ontwerpplan, van Copijn uit 2013, uitvoering te geven.

Het bestuur was erg blij met de reactie van de PVDA: zij dienden voor de raadsvergadering een motie in waarin het door ons gevraagde werd bepleit. In de motie zijn de jaarlijkse kosten voor het structurele onderhoud van het park en de kosten voor de totale uitvoering van het renovatieplan (Copijnplan) opgenomen. In de raadsvergadering van 4 november bleek dat de motie al door zes politieke partijen (PVDA, SP, fractie Brouwer, Christen Unie, VVD en Groen Links) was ondertekend.

Zonder dat stemming over de motie nodig was, zegde wethouder A. Brommersma toe om na te gaan hoe het Van Boetzelaerpark beter onderhouden en mogelijk gerenoveerd kan worden (tot en met het 100 jarig bestaan van het park). Hierbij worden de overwegingen uit de voorgenomen motie betrokken. Bij de uitwerking van het voorstel is toegezegd dat de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark betrokken gaat worden. Het uit te werken ambtelijke voorstel met betrekking tot het Van Boetzelaerpark, wordt in de eerste helft van 2022 aan de raad gepresenteerd.

herfstfoto

 

RTV Utrecht meldt dat het water in het Van Boetzelaerpark een van de weinige wateren in Nederland is die goed scoort tijdens het jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van kleine wateroppervlakten in Nederland. "Maar 17% van alle onderzochte wateren is van goede kwaliteit", laat Natuur & Milieu weten. Dit jaar deden er voor het eerst basisscholenleerlingen mee aan dit onderzoek. Zo ook basisschool de Regenboog in De Bilt. Voor meer informatie, klik hier om het bericht van RTV Utrecht te lezen.
Zoals eerder is aangegeven zijn in 2020 maatregelen genomen om de kwaliteit van het water in het Van Boetzelaerpark te verbeteren. Klik hier voor meer informatie.

 

20211119 screenshot rtvu2

 

Zaterdag 27 november organiseren we weer de maandelijkse werkochtend. Dat is alweer de 62e. De werkochtend is zoals gebruikelijk van 9.30 t/m 12.30. We starten met koffie en er is ook een tussentijdse pauze. We zien weer uit naar uw komst en hopen op een grote opkomst.

We willen u vragen u vooraf aan te melden via onderstaande link of op andere wijze. Ook verzoeken wij u uw eigen handschoenen mee te nemen. We houden ons aan de geldende COVID-19-maatregelen.

 

 Ik meld mij aan voor de werkochtend op 27 november

 

Park in herfsttooi

 

Zaterdag 30 oktober organiseren we weer de maandelijkse werkochtend. Dat is alweer de 61e. Er is weer van alles te doen. Naast nuttig, is het ook altijd heel gezellig.

De werkochtend is zoals gebruikelijk van 9.30 t/m 12.30. We starten met koffie en er is ook een tussentijdse pauze. We zien weer uit naar uw komst en hopen op een grote opkomst.

We willen u vragen u vooraf aan te melden via onderstaande link of op andere wijze. Ook verzoeken wij u uw eigen handschoenen mee te nemen.

 

 Ik meld mij aan voor de werkochtend op 30 oktober

 

Bramen verwijderen

 

Zaterdag 25 september was alweer de 60e reguliere werkochtend. Dit keer stonden weer werkzaamheden op diverse plekken op het programma. Zo'n 15 vrienden waren gekomen om te werken.

Het zal inmiddels vast bekend klinken, vooral bramen moesten worden gerooid. Onvoorstelbaar hoe die blijven groeien en woekeren. Meterslange bramenstruiken komen soms tevoorschijn. Steeds vaker proberen we die met wortel en al te verwijderen, anders blijft het dweilen met de kraan open. Dat blijkt keer op keer niet eenvoudig te zijn overigens. Maar zoals u op de foto's verderop kunt zien, ook andere klussen werden geklaard. En zoals gebruikelijk, er was ook tijd om wat bij te praten onder het genot van de appeltaart met de appels uit de boomgaard, die de week ervoor waren geplukt.

 

20210925 compilage

 

Zaterdag 25 september is weer de maandelijkse werkochtend. Het kan niet vaak genoeg gezegd worden, er is veel achterstallig onderhoud in het park en we kunnen vele handen gebruiken. Denk aan bramen verwijderen, plantvlakken fatsoeneren et cetera. Naast nuttig, is het ook altijd heel gezellig.

De werkochtend is zoals gebruikelijk van 9.30 t/m 12.30. We starten met koffie en er is ook een tussentijdse pauze. We zien weer uit naar uw komst en hopen op een grote opkomst.

Wij houden ons aan de geldende Corona-maatregelen. Wel verzoeken wij u u vooraf aan te melden via onderstaande link of op andere wijze. Ook verzoeken wij u uw eigen handschoenen mee te nemen.

 

 Ik meld mij aan voor de werkochtend op 25 september

 

Plantvak