Nieuws

 

In 2015 werd in het kader van “Impuls kwaliteitswater in de stad” met financiële steun van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een eerste grote stap gezet om invloed te hebben op de waterhuishouding in het park. Door aanleg van een nieuwe brede sloot rondom het weiland en een directe verbinding tussen de sloot en de Biltse Grift en via een sluisje met de vijver. Hiermee is in ieder geval de mogelijkheid geschapen om in tijden van droogte het water in de vijver op niveau te houden en te verversen. Zie verder Verbinding Biltse Grift en vijver Van Boetzelaerpark een feit en Start graven sloot voor verbetering water in het Van Boetzelaerpark.

Onlangs werd door de gemeente een ( vervolg) “Plan van aanpak” geschreven om de waterkwaliteit van het Van Boetzelaerpark in de komende jaren verder te gaan verbeteren.

Hierdoor zal op een gestructureerde wijze verder gewerkt worden aan de verbetering van de waterkwaliteit en het watersysteem in het Van Boetzelaerpark. In oktober 2020 is een start gemaakt met het uitbaggeren van het kleine deel van de vijver. Bijgaand een foto van deze activiteit.

Overige maatregelen

In de toekomst wordt in dit kader ook gedacht aan:

 • Verder uitbaggeren van (delen van) de rest van de vijver;
 • het geven van informatie over - / het ontmoedigen van - het voeren van brood aan de eenden;
 • het wegvangen van (alles omwoelende) karpers uit de vijver;
 • vervangen van de huidige beschoeiingen van de vijver door (deels) natuurvriendelijke oevers;
 • het plaatsen van waterplanten;
 • een tweede verbinding met de Biltse Grift waardoor een “kringloop” kan ontstaan.

20201018 baggeren van sloot

Het bestuur van de stichting is bij elkaar geweest en heeft in overleg met de "Werkgroep werkochtenden" besloten de werkochtend in oktober niet door te laten gaan. Reden is de aanscherping van de maatregelen om de besmettingen met het coronavirus terug te dringen. Ook willen we zelf uiteraard onze vrienden niet onnodig blootstellen aan het risico van besmetting.

Het bestuur gaat van maand tot maand kijken wanneer het wel weer verantwoord en mogelijk is om een werkochtend te organiseren, eventueel in een aangepaste vorm. We zullen u daarvan op de hoogte stellen. Wanneer u zich hebt aangemeld voor het ontvangen van nieuws, dan krijgt u bericht daarover. Houd u anders de website in de gaten of meld u alsnog aan voor het ontvangen van nieuws via deze link.

Het bestuur wenst u een goede gezondheid toe en we hopen elkaar weer snel zoals vanouds te ontmoeten.

 

20201015 parkhuisje met herstkleuren

De eerste herfstkleuren laten zich weer zien in het Van Boetzelaerpark. De vaste bezoekers weten dat het nog veel mooier kan, maar toch kunt u al volop genieten tijdens een wandeling. Als u het park bezoekt, denk dan wel aan de 1,5 meter afstand tot elkaar.

Park in herststkleuren1

Op 23 maart 2017 is een kolossale beuk die was aangetast door de reuzenzwam noodgedwongen gekapt. Wat reste was een stomp (zie Beuk noodgedwongen gekapt). Er zijn wat plannen met de stomp de revue gepasseerd, maar de natuur had ook plannen zoals u hieronder kunt zien.

 

Beukenstam met paddestoelen

In het kader van Levende Monumenten heeft Regio TV De Bilt een documentaire gemaakt over het Van Boetzelaerpark. Aan bod komen de geschiedenis van het park en het ontstaan en de activiteiten van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. Ook kunt u wat achtergronden horen achter de Moerkoertvaas, de verbetering van de toegang en de samenwerking met de Gemeente De Bilt. Ook voorzitter Ben Verwiel van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark komt aan het woord.

Kortom een heel informatieve documentaire van 11 minuten waardoor u veel te weten kunt komen van het park.

 

Naar de uitzending

 

Foto documentaire RegioTVDeBilt

 

 

Het Coronatijdperk heeft ook onze maandelijkse werkochtenden veranderd. Vanaf het moment dat we onze werkochtenden op aangepaste wijze hebben voortgezet, is het drukker dan ooit. Ook op zaterdag 26 september meldden zich ruim twintig vrijwilligers. Op gepaste, 1,5 m, afstand werd in het najaarszonnetje genoten van de koffie. En ook deze keer was er heerlijk appelgebak van appels uit onze eigen boomgaard.
Op grote schaal werd er gesnoeid in een plantvak vlakbij het speeltuintje en bij het sluisje en de watergang tussen de singel rondom het weiland en de vijver.

 

20200926 werkochtend1

Hoewel er volgens de voorspellingen nog een zomerse week aankomt, is de herfst toch echt weer begonnen. Dat is ook te zien in het Van Boetzelaerpark. Meestal zijn er niet zoveel paddestoelen te zien in het park, maar toch zijn die er wel op de stomp van de boom op het grote veld aan de ingang van de Blauwkapelseweg en bij boomwortels aan het begin van het park. Wie weet komen er meer dit jaar.

 

Paddestoel op het veld

Op 26 september gaan we weer werken in het Van Boetzelaerpark van 9.30 t/m 12.30. We starten met koffie en er is ook een tussentijdse pauze. We zien weer uit naar uw komst en hopen op een grote opkomst. Aan de foto hieronder kunt u zien dat de bramenstruiken weer aardig aan het oprukken zijn. Naast het verwijderen van overwoekerende bramen, zijn er ook vele andere werkzaamheden te doen.

Wel gelden net als de vorige keren bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

 • Houd 1,5 m afstand;
 • Blijf thuis als u ziek/verkouden bent;
 • Neem uw eigen werkhandschoenen mee (tip: merk ze, zodat u ze herkent);
 • Neem uw eigen mok mee voor koffie/thee;
 • Meld u van tevoren aan als u deelneemt (is verplicht!).

Er wordt gezorgd voor desinfecterende handgel en we gaan werken in kleine groepjes van 2 tot 3 personen verspreid over het park.

Op deze wijze kunnen we corona-proof aan het werk en u wordt verwelkomd door de leden van de Werkgroep Werkochtend.

 

 

Ik meld mij aan

 

Overwoekerende bramen

 

Op 29 augustus gaan we weer werken in het Van Boetzelaerpark van 9.30 t/m 12.30 met een tussentijdse pauze. We zien weer uit naar uw komst en hopen op een grote opkomst.

Wel gelden net als de vorige keren bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden zijn:

 • Houd 1,5 m afstand;
 • Blijf thuis als u ziek/verkouden bent;
 • Neem uw eigen werkhandschoenen mee (tip: merk ze, zodat u ze herkent);
 • Neem uw eigen mok mee voor koffie/thee;
 • Meld u van tevoren aan als u deelneemt (is verplicht!).

Er wordt gezorgd voor desinfecterende handgel en we gaan werken in kleine groepjes van 2 tot 3 personen verspreid over het park.

Op deze wijze kunnen we corona-proof aan het werk en u wordt verwelkomd door de leden van de Werkgroep Werkochtend.

De activiteiten zijn overigens zeker niet altijd zo avontuurlijk als weergegeven op de foto.

 

 

Ik meld mij aan

 

Impressie van werkochtend juni

 

Op 25 juli namen rond de 20 vrienden deel aan de maandelijkse werkochtend. Normaliter is er geen werkochtend in de maanden juli en augustus, maar vanwege de "Corona-pauze" dit jaar wel. En dat was nodig ook. Bramen, dode takken, overwoekerende struiken en het nodige zwerfaval moesten nodig weer worden weggehaald. Al snel verschenen op diverse plekken in het park weer de hopen met takken en bramen. Deze worden later door de gemeente weer afgevoerd. Vooral uit de struiken bij de speelplaats kwam het nodige groene afval. Helaas werkte het weer niet helemaal mee, tijdens de koffiepauze en daarna begon het te regenen. Gelukkig was de vaste trouwe werker Jan ook weer aanwezig.

Zoals aangegeven, ook eind augustus, de 29e, is er weer een werkochtend.

20200725 werkochtend 1080