Van Boetzelaerpark

 

Het Van Boetzelaerpark heeft een rijke geschiedenis maar er bestaat ook een renovatieplan. Er zijn bijzondere bomen en planten te vinden en ook andere bezienswaardigheden. Het park vertoont kenmerken van de Engelse landschapsstijl met slingerende paden, gazons, verschillende boom- en heestergroepen en vele mooie doorzichten. De vijver in het park is een centraal punt. De grond die met het uitgraven is verkregen, is gebruikt voor de glooiingen op andere plaatsen in het park. Over de smalle verbinding tussen de ‘grote’ en de ‘kleine’ vijver ligt een houten bruggetje. Dit bruggetje komt voor op veel trouwfoto’s uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Geschiedenis in het kort

Dr. Carel Wessel Theodorus baron van Boetzelaer liet in 1930 en 1931 het “Dr. Carel van Boetzelaerpark”, zoals het park oorspronkelijk heet, aanleggen in het kader van een werkverschaffingsproject. Op 8 juni 1931 knipte de baron feestelijk het lint door en droeg het park over aan burgemeester H.P. baron van der Borch tot Verwolde. Voor een beeld hoe het er toen uit zag, zie de historische foto hieronder die is overgenomen van de site van de Historische Kring De Bilt.

boetz historische foto

Krantenbericht opening Van Boetzelaerpark 8 juni 1931

Het Utrechtsch Nieuwsblad van dinsdag 9 juni 1931 besteedde als volgt aandacht aan de opening. De weergave is letterlijk overgenomen.

 Ansichtkaart direct na opening

Renovatie (2013 - 2016)

Update: 2 januari 2020

 

De renovatie van het Van Boetzelaerpark vindt stap voor stap plaats. Dit vindt plaats op basis van een ontwerpplan dat in opdracht van de Gemeente De Bilt in 2013 is gemaakt door de firma Copijn.

Er waren geen financiële middelen beschikbaar voor een totale renovatie in één keer. De gemeente en de Vrienden werken al jaren nauw samen om de renovatie elk jaar wat verder te brengen. Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten en Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur begeleiden de omvorming. Vooral tijdens de werkochtenden aan het einde van (vrijwel) iedere maand werken de Vrienden hard aan de verbeteringen. Zo verwijderen zij veel wildgroei.

Nieuws verbinding Biltse Grift 1