Van Boetzelaerpark

 

Het Van Boetzelaerpark heeft een rijke geschiedenis maar er bestaat ook een renovatieplan. Er zijn bijzondere bomen en planten te vinden en ook andere bezienswaardigheden. Het park vertoont kenmerken van de Engelse landschapsstijl met slingerende paden, gazons, verschillende boom- en heestergroepen en vele mooie doorzichten. De vijver in het park is een centraal punt. De grond die met het uitgraven is verkregen, is gebruikt voor de glooiingen op andere plaatsen in het park. Over de smalle verbinding tussen de ‘grote’ en de ‘kleine’ vijver ligt een houten bruggetje. Dit bruggetje komt voor op veel trouwfoto’s uit de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw.

Geschiedenis in het kort

Dr. Carel Wessel Theodorus baron van Boetzelaer liet in 1930 en 1931 het “Dr. Carel van Boetzelaerpark”, zoals het park oorspronkelijk heet, aanleggen in het kader van een werkverschaffingsproject. Op 8 juni 1931 knipte de baron feestelijk het lint door en droeg het park over aan burgemeester H.P. baron van der Borch tot Verwolde. Voor een beeld hoe het er toen uit zag, zie de historische foto hieronder die is overgenomen van de site van de Historische Kring De Bilt.

boetz historische foto

Krantenbericht opening Van Boetzelaerpark 8 juni 1931

Het Utrechtsch Nieuwsblad van dinsdag 9 juni 1931 besteedde als volgt aandacht aan de opening. De weergave is letterlijk overgenomen.

 Ansichtkaart direct na opening

Renovatie (update maart 2017)

De renovatie van het Van Boetzelaerpark vindt stap voor stap plaats. Dit vindt plaats op basis van een ontwerpplan dat in opdracht van de Gemeente De Bilt in 2013 is gemaakt door de firma Copijn.

Er waren geen financiële middelen beschikbaar voor een totale renovatie in één keer. De gemeente en de Vrienden werken al jaren nauw samen om de renovatie elk jaar wat verder te brengen. Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten en Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur begeleiden de omvorming. Vooral tijdens de werkochtenden aan het einde van (vrijwel) iedere maand werken de Vrienden hard aan de verbeteringen. Zo verwijderen zij veel wildgroei.

Nieuws verbinding Biltse Grift 1

Duiventil uit 1832

Aan de rand van het Van Boetzelaerpark is een oude duiventil te vinden die in opdracht van jhr. D.W.J. Strick van Linschoten in 1832 is gebouwd. Het is een bijzonder bouwwerk dat een typisch product van zijn tijd is. Deze duiventil is één van de nog weinige bestaande stenen duiventillen in Nederland.

foto duiventil1

Plukboomgaard

De Vrienden hebben in 2013 een plukboomgaard van fruitbomen gerealiseerd. We hebben een dertigtal fruitbomen geplant in de landstrook grenzend aan het Van Boetzelaerpark en de achterkant van de huizen Kerklaan/Blauwkapelseweg. Op 26 mei 2013 is de plukboomgaard feestelijk geopend.

Plukboomgaard

Bilts Hoogkruis

Vlakbij de ingang Kerklaan, aan het wandelpad naar de Utrechtseweg, staat het Bilts Hoogkruis. Een afbeelding op de voet toont twee ridders te paard. Eén van hen maakte negen eeuwen geleden een pelgrimstocht naar Ierland. Hij werd geïnspireerd door de Iers-Keltische spiritualiteit in de kloosters daar. Bij zijn terugkeer stichtte hij met de andere ridder op Oostbroek het Sint Laurensklooster. Van daaruit ontstond in de loop van de eeuwen de gemeente De Bilt. Om de historische connectie tussen De Bilt en Ierland zichtbaar te maken, is dit Ierse hoogkruis geplaatst: een geschiedenisboek in steen. Wilt u meer weten over dit monument, lees dan de uitlegborden, of kijk op de site van het Bilts Hoogkruis. Daar is ook het boek over het hoogkruis te bestellen.

Bilts Hoogkruis

Jongeren ontmoetingsplaats

Op 3 oktober 210 heeft burgemeester Arjen Gerritsen de eerste mobiele Jongeren Ontmoetings Plaats (JOP) geopend in het Van Boetzelaerpark. De JOP geeft jongeren de kans elkaar te ontmoeten op een geschikte plaats in het park. Daardoor is de kans ook kleiner dat jongeren zich op plekken in het park ophouden die daar minder geschikt voor zijn.

foto jeugdhonk 

Speeltuin

In het park is een speeltuin voor kinderen aanwezig. De kinderen kunnen spelen op een klimtoren en klimtoestel. Ze kunnen er ook schommelen en in de zandbak spelen. Voor de ouders is er een bankje aanwezig. De speeltuin is door actieve bemoeienis van de Vrienden tot stand gebracht.

speeltuin overzicht