Watergang tussen Biltse Grift en Van Boetzelaerpark

De gemeente De Bilt gaat in 2015 de waterkwaliteit in het Van Boetzelaerpark verbeteren. De gemeente gaat het water in het park koppelen aan de Biltse Grift via een nieuwe watergang. Hierdoor wordt de waterkwaliteit in het park beter en kan er bovendien in droge tijden water vanuit de Biltse Grift ingelaten worden.

nieuws watergang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verbetering past in de renovatieplannen voor het park. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betaalt hier bijna 30.000 Euro aan mee, vanuit de regeling ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’. Wethouder Anne Brommersma en hoogheemraad Guus Beugelink hebben de bijdrage op 12 januari 2015 bevestigd door het ondertekenen van een overeenkomst.

Bron: Bericht verbetering waterkwaliteit Biltsche Courant 14 januari 2015.