Dinsdagavond 19 november waren meer dan 20 mensen aanwezig op de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. De avond stond voor een groot deel in het teken van een terugblik op de activiteiten van de vrienden en anderen in het park en een vooruitblik. In die vooruitblik ging natuurlijk veel aandacht uit naar de herinrichting van de entree van het Van Boetzelaerpark.

Het bestuur vroeg ook naar ideeën om het park te benutten voor andere activiteiten. De aanwezigen noemden allerlei suggesties, zoals een activiteitenpakket voor scholen.

Hoewel het bestuur nog bruist van enthousiasme, zijn de meesten wel al lang lid van het bestuur. Ook ontbreekt soms de tijd om goede ideeën op te pakken. Daarom deed het bestuur een beroep op de aanwezigen om het bestuur te ondersteunen. Dat kan door toe te treden tot het bestuur, maar ook door activiteiten te organiseren.

Na de pauze, ging de aandacht uit naar de veiligheid in het park. Medewerkers van de gemeente presenteerden de resultaten van een enquête. Daaruit bleek dat soms overlast wordt ervaren, vooral in de weekendavonden. Dit leidde tot allerlei discussies wat hieraan gedaan kan worden. De gemeente roept in ieder geval op om ervaren overlast te melden zodat de gemeente en de politie een nog beter zicht krijgen op de situatie in het park en op basis daarvan actie kunnen ondernemen. Het zijn overigens niet alleen jongeren die zich soms niet aan de regels houden. Zo fietsen soms ook ouders van schoolgaande kinderen door het park.

Na afloop was er nog gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

 

Bekijk Presentatie (let op: groot bestand)

 

20191119 Jaarvergadering 1

 

 

 

20191119 Jaarvergadering 2

 

20191119 Jaarvergadering 3

 

20191119 Jaarvergadering 4

 

20191119 Jaarvergadering 5