Vrijwillige bijdrage

Als u wilt bijdragen aan de verbetering van de entree of aan de activiteiten van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark, doneer dan een vrijwillige bijdrage. Wij hebben de ANBI-status.
 
Ik doneer een bedrag

In plaats van aandeelhouders voor de boomgaard, kiezen we nu voor een werkgroep voor de boomgaard. U kunt u opgeven als lid van de werkgroep en/of WhatsApp groep Boomgaard van Boetzelaerpark. We kiezen voor een andere opzet vanwege een te verwachten toename van de opbrengst en de toename van werkzaamheden. Ook is er meer te plukken en te smullen.

In dit artikel schetsen we de historie van de organisatie en de financiering van het beheer van de boomgaard tot nu toe, de huidige situatie en een toelichting op de werkgroep Boomgaard. Ook kunt u zich aanmelden voor de werkgroep en/of WhatsApp groep.

 De pruimenoogst

Historie van de organisatie en financiering van het beheer

Bij de tot standkoming van de boomgaard werkte het bestuur van de toenmalige Vereniging Vrienden Van Boetzelaerpark Park, die voor 25 jaar verantwoordelijkheid heeft genomen voor de lusten en deels lasten van de boomgaard, een vorm van aandeelhouderschap uit voor de 30 fruitbomen en struiken.
Deze constructie paste bij de tijd dat de Vrienden een vereniging-structuur had. In 2012-2013 werd bij fondsen geld ingezameld voor de aankoop van bomen. De ANWB en de Stichting Mens en zijn Natuur reageerden positief. Door Vrienden van het VBPark werden naar schatting 60 aandelen à 25 euro gekocht. Dat geld werd aangewend voor beheer en zorg. Al snel werd de adoptie van een boom omgezet in een aandeel in werkzaamheden en de te verwachten oogst.

Toen de Vereniging in 2014 omgezet werd in een Stichting is met de kring van aandeelhouders afgesproken geen jaarlijkse bijdrage van 25 euro per aandeel meer te betalen. Er was inmiddels ruim 1100 euro in kas, genoeg voor het reguliere onderhoud.

Het Stichtingsbestuur kocht jaarlijks mest voor de boomgaard. De groeiende voorraad gereedschap als harken, snoeischaren en de bosmaaier werd voor een groot deel bekostigd uit eigen budget van de Stichting, opgebouwd uit donaties.
Het onderhoudswerk in de boomgaard namen de vrijwilligers op zich uit de kring van Vrienden tijdens de gebruikelijke werkochtenden iedere laatste zaterdag van de maand.

Omdat de bomen nog te jong waren om vruchten te dragen nodigden we een paar jaar geleden alle aandeelhouders speciaal uit voor een oogstfeestje met gekochte appels. Gelukkig gaven in 2019 een aantal bomen de eerste ‘echte oogst’ van appels, peren en pruimen. Vanwege de overvloed aan appels brachten we enkele kisten naar de voedselbank.

De huidige situatie

Inmiddels bestaat de boomgaard 7 jaar.
Een min of meer vaste groep van Vrienden van de maandelijkse werkochtenden doet het onderhoud in de boomgaard. De gemeente verzorgt het ‘grotere onderhoudswerk zoals maaien van het gras, snoeien van de meidoornhaag en bijhouden van de sloot. Hiervoor huurt de gemeente bedrijven in. We zijn in overleg om de uitvoering hiervan te verbeteren, omdat er met te grote machines wordt gewerkt, die de bomen beschadigen.

De betrokkenheid van de aandeelhouders bij de boomgaard varieert sterk.
Een aantal aandeelhouders is verhuisd en heeft hun band met de Stichting en de boomgaard opgezegd. Anderen werken vaak mee op de werkochtenden, anderen zien we nog wel als wandelaars in het park.

Sinds de omzetting van Vereniging naar Stichting -bijna 6 jaar geleden- stuurt de penningmeester jaarlijks een donatieverzoek naar alle Vrienden van de Stichting. Dit donatiesysteem is ingeburgerd en werkt goed. Hopelijk blijft dat zo. De kring van Vrienden groeit. Er werken soms kinderen en zelfs kleinkinderen mee op de werkochtenden.

Passend bij de huidige situatie willen we ook in de boomgaard het beheer en de financiering organiseren. Het onderscheid tussen aandeelhouder en vriend wordt opgeheven. In plaats daarvan kiezen we voor het stimuleren van actieve betrokkenheid en inzet. Als eerste aanzet vroeg het bestuur van de Stichting de aandeelhouders een boomgaard-werkgroep te vormen. Drie vrienden hebben zich beschikbaar gesteld om de werkgroep te gaan trekken en een bestuurslid is contactpersoon voor het bestuur van de Stichting en via hem voor de gemeente De Bilt.

Werkgroep Boomgaard Boetzelaerpark

Alle vrienden van het park die zich betrokken voelen bij het onderhoud, de pluk en de oogst van de boomgaard, nodigen we uit lid te worden van de werkgroep boomgaard. Zo kunnen we handig en snel communiceren als er extra werk te doen is in onderhoud, beheer en oogst-activiteiten.
De specifieke kosten van de boomgaard als mest en huur van bijzondere gereedschappen worden betaald uit het restant van het indertijd door de aandeelhouders gedoneerde boomgaardbudget. Omdat de boomgaard deel uit maakt van de lusten en lasten van de Stichting VBP houdt het bestuur van de Stichting Vrienden van Boetzelaerpark het potje boomgaard gevuld.

Aanmelden

Graag horen wij van u:
1. of u lid wilt worden van de werkgroep Boomgaard Boetzelaerpark
2. of wij u kunnen toevoegen aan de appgroep Boomgaard Boetzelaerpark en met welk telefoonnummer
3. of u alleen op de hoogte wil blijven van het reilen en zeilen van de boomgaard via een nieuwsbrief.

 

Ik meld mij aan als lid van de werkgroep en de WhatsApp groep Boomgaard Boetzelaerpark

 

Ik meld mij aan voor de WhatsApp groep Boomgaard Boetzelaerpark

 

Ik meld mij aan voor de nieuwsbrief