Vrijwillige bijdrage

Als u wilt bijdragen aan de verbetering van de entree of aan de activiteiten van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark, doneer dan een vrijwillige bijdrage. Wij hebben de ANBI-status.
 
Ik doneer een bedrag

Na een periode van meer dan tien jaar heeft Toos Bedaux afscheid genomen als secretaris van het bestuur. Super jammer, want Toos was voor ons een gedreven, enthousiaste, en volhardende pleitbezorger voor alles waar we ons met de vrienden al jaren voor inzetten. We bedanken Toos enorm voor alles wat ze voor ons (de stichting) en het park heeft gedaan. Toos blijft wel bij onze werkochtenden komen en zal zich de komende jaren ook actief bezighouden met de boomgaard. Toos bedankt!!!
Als opvolger van Toos gaat Ingrid Hovelynck haar plaats innemen. Ingrid is al heel vaak aanwezig geweest bij onze werkochtenden en Ingrid heeft de laatste vergaderingen al met het bestuur opgetrokken en dat gaat helemaal goed komen. Ingrid we zijn heel blij met je komst. Van harte welkom!!

 

200520 bruggetje