Bart van de Kerkhof treedt toe tot het bestuur van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. Hij neemt de taken over van Fred Stekelenburg.

Fred verzorgde de werkochtenden en was aanspreekpunt voor het bestuur voor de werkgroep die de Boomgaard onderhoudt. Fred heeft deze functies vele jaren vervuld. De Stichting is hem dan ook heel dankbaar voor alle werkzaamheden die hij heeft verricht. Uiteraard hopen we Fred nog regelmatig in het park te zien, bijvoorbeeld tijdens de werkochtenden.

Bart is geen onbekende voor de vrienden. Vele jaren is hij al nauw betrokken bij alle activiteiten van de Stichting en hij was ook vaak al aanwezig bij de werkochtenden. Wij wensen Bart veel succes in zijn nieuwe rol.

 

Overdracht taken