Bart van de Kerkhof heeft besloten zijn taken als bestuurslid neer te leggen. Wij danken hem voor zijn inzet en bijdrage de afgelopen tijd.

Het bestuur van de Stichting bestaat nu uit de volgende mensen:

  • Ben Verwiel - voorzitter
  • Ingrid Hovelynck - secretaris
  • Ton Elders - penningmeester
  • Noor Blaauw - algemeen bestuurslid