Nieuwe vlonder parkhuisje

Begin maart 2015 is een start gemaakt met de bouw van een vlonder voor het parkhuisje. De vlonder is nu klaar en er is gesnoeid en gerooid in de omliggende percelen. Deze vlonder maakt deel uit van de verbeterplannen voor het park.

Vlonder bij het parkhuisje

De bouw is een initiatief van de Vrienden en is door een financiële bijdrage vanuit de “Stichting 900 jaar De Bilt” mogelijk geworden. In de komende maanden zullen in opdracht van de gemeente de grasvelden en de plantvakken rondom het parkhuisje aangepakt worden.

Ter herinnering hebben we nog eens de foto's van de oude situatie bijgevoegd. Probeer het huisje maar eens te vinden op de eerste foto. Dankzij de inspanningen van vele vrijwilligers hebben we samen met de gemeente deze mooie plek gecreëerd. Van letterlijk een bouwval, naar een parel in het park in 2 jaar tijd!

Parkhuisje in de oude staat