Op 12 mei 2015 is de “Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark” opgericht bij de notaris in Bunnik. Nu de Stichting een feit is, zijn alle taken en verantwoordelijkheden van de “Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark” overgegaan naar de Stichting. De Vereniging is opgeheven. Inhoudelijk verandert er weinig, wel is natuurlijk de rechtsvorm gewijzigd en hopen we op uw donatie in plaats van uw lidmaatschapsbijdrage en uw blijvende betrokkenheid.

 

Besluit genomen tijdens extra Algemene Ledenvergadering

Tijdens de extra Algemene Leden Vergadering van de vereniging op 23 april 2015 is besloten tot de ontbinding van de “Vereniging Vrienden van het Van Boetzelaerpark” en de oprichting van de “Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark”. De juridische vorm van een stichting past namelijk beter bij het doel en de activiteiten van de Vrienden.

Doel blijft gelijk

Het doel van de Stichting is dezelfde als die was van de Vereniging, namelijk:

“Het behoud, het verbeteren en de eventuele uitbreiding van het bestaande, openbare, natuurlijke en cultuurhistorische karakter van het Van Boetzelaerpark in de gemeente De Bilt, en voorts al hetgeen dat met een en ander rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord”.

Nieuw bestuur

Het bestuur van de Vereniging was bereid ook het bestuur van de Stichting te vormen en is uitgebreid met een nieuwe penningmeester. Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Ben Verwiel (voorzitter), Ton Elders (penningmeester), Fred Stekelenburg (algemeen bestuurslid) en Toos Bedaux-Nooren (secretaris).

Donatie in plaats van lidmaatschapsbijdrage

Nu de Vrienden niet langer een Vereniging is, maar een Stichting, kunt u geen lid meer zijn. Toch blijft naast andere betrokkenheid ook uw financiële bijdrage nodig. Dat kan in de vorm van een donatie. De werkwijze van de Stichting is, net als van de Vereniging, dat we voor concrete projecten fondsen willen werven. Dat deden we het afgelopen jaar met succes voor het opknappen van het parkhuisje en de aanleg van de vlonder. Onze activiteiten stimuleerde de gemeente om ook te investeren in het park. Om projecten in gang te zetten, onze maandelijkse werkochtenden te organiseren en andere werkzaamheden, is en blijft uw financiële bijdrage nodig in de vorm van een donatie. Het bestuur zal ook bedrijven, scholen en andere organisaties uitnodigen geld te doneren.