Vogelexcursie in Van Boetzelaerpark op 30 april

Vogeldeskundige Wigle Braaksma verzorgde op 30 april een vogelexcursie in het Van Boetzelaerpark voor de Vrienden. Om 5.30 verzamelden 9 Vrienden zich om vogels te vinden, te observeren en te beluisteren en dat alles vergezeld van een deskundige uitleg.

De vogels lieten zich goed horen en dat is wel zo fijn, want anders zijn de kleineren onder hen lastig te zien nu de bomen steeds meer in blad komen. Met de aanwijzingen van Wigle konden we maar liefst 21 vogelsoorten onderscheiden. Zo hoorden we merels, roodborstjes, pimpelmezen en koolmezen. Verder lieten ook een (vlaamse) gaai, een goudhaantje, boomkruiper en vink van zich horen. Duidelijk zichtbaar en soms hoorbaar waren ook de nijlganzen, grauwe ganzen, pekingeenden, zwarte kraaien en houtduiven. De grauwe ganzen genoten nog van de rust in het park en de afwezigheid van loslopende honden en waren volop aan het grazen in het gras. Later op de dag zijn ze vooral in en rond de vijver te vinden. Opeens was er enige paniek bij de houtduiven te bespeuren: een sperwer vloog over en dan moeten ze voorzichtig zijn. Bijzonder was ook dat een mannetjes tjiftjaf de groep voortdurend volgde. Volgens Wigle had hij nog geen vrouwtje en blijkbaar kon hij wel wat aandacht gebruiken.

 

Vogelexcursie in licht

 

Verzoek vanuit deelnemers jaarvergadering

Tijdens de jaarvergadering hadden we al veel van Wigle kunnen horen over de vogels die in ons park te horen en te zien zijn. Als coördinator van vogelwacht Utrecht (afdeling De Bilt/Zeist), vrijwilliger bij Werkgroep Sandwijck, SOVON, Vogelbescherming en Nederlandse Ornithologische Unie is hij thuis in het vogelleven in onze buurt. Volgens Wigle maakten in de loop van de jaren meer dan 170 verschillende vogelsoorten voor kortere of langere tijd gebruik van het park of wonen en nestelen in het park of de nabijgelegen tuinen. Praten over vogels is één ding, ze horen en zien is nog weer veel leuker. Vandaar dat aanwezigen tijdens de vergadering vroegen of er een keer een excursie gegeven kon worden in het park. Wigle kwam graag tegemoet aan dat verzoek en dat leidde tot de excursie op 30 april.

Waarnemingen

Tijdens de excursie, tussen 5.30 en 7.00 hebben we 21 vogelsoorten (=exclusief "Pekingeend" en "Soepgans") waargenomen, waarvan 5-tal soorten alleen over- of rondvliegend. Voor Wigle waren  de zingende man Goudhaan en de jagende vrouw Sperwer het meest verrassend. Hieronder volgt een overzicht van de tussen 5.30 en 7.00 in het park waargenomen soorten met vermelding van het minimum-aantal. Deze aantallen hebben voornamelijk betrekking op zingende mannen.  Cursief vermelde soorten zijn alleen over-/rondvliegend waargenomen.

 • Nijlgans (4)
 • Grauwe gans (4)
 • Sperwer (1)
 • Holenduif (1)
 • Houtduif (ca. 40)
 • Halsbandparkiet (1)
 • Winterkoning (6)
 • Zanglijster (1)
 • Merel (5)
 • Roodborst (3)
 • Tjiftjaf (1)
 • Zwartkop (2)
 • Goudhaan (1)
 • Koolmees (4)
 • Pimpelmees (3)
 • Boomkruiper (2)
 • Vink (2)
 • Zwarte kraai (1)
 • Ekster (1)
 • Gaai (1)
 • Kauw (ca. 30)

Als u een indruk wilt krijgen van de vogels in het Van Boetzelaerpark, kijk dan eens naar de foto's dieren in het park op deze website. Wanneer u meer wilt weten over de vogelactiviteiten van Wigle, klik dan hier.

 

BoomkruiperVogelexcursie in donker