Scharrelen op Sandwijck: lopend buffet op 17 en mogelijk 18 juni 2016

Bewoners uit de directe omgeving van Sandwijck worden (tegen betaling) uitgenodigd voor een lopend buffet op Sandwijck op vrijdag 17 juni en bij voldoende aanmeldingen en belangstelling ook op zaterdag 18 juni a.s.

 

Achtergrond: brandrode runderen helpen bij beheer Sandwijck

Sinds vorig jaar worden de beheerders van Sandwijck geholpen door een aantal medewerkers op vier poten. Het gaat om zogenoemde brandrode runderen. Brandrode runderen zijn roodbont en behoren tot het Maas-Rijn-IJssel ras. Het is een oud-Hollands ras dat bijna uitgestorven was.

De aanschaf van de runderen is mogelijk gemaakt door een aantal particulieren die zijn aangesloten bij de Werkgroep Sandwijck. In ruil voor de sponsorbijdrage zijn afspraken gemaakt over hoe met de runderen wordt omgegaan. Zo behouden zij hun horens en kunnen de koeien ouder worden dan in de moderne veehouderij gebruikelijk is, mits dat past bij de leeftijdsopbouw van de veestapel.

Het Utrechts Landschap, eigenaar van het landgoed Sandwijck, levert ook een bijdrage aan het beheer met brandrode runderen. Via een pachtcontract dat met de maatschap is afgesloten, stelt Het Utrechts Landschap het gras dat op Sandwijck wordt geoogst beschikbaar voor de brandrode runderen.

De runderen zijn eigendom van de familie Wismeijer-Stelling. De boerderij staat aan de Universiteitsweg. Bij de boerderij hoort ook een landwinkel, de Hooierij. De Hooierij verkoopt onder andere vlees van de koeien die op de boerderij worden gehouden.

 

Niet alle runderen kunnen blijven

Hoewel de runderen op Sandwijck vooral zijn aangeschaft met als doel om te helpen bij het beheer, zullen er ook dieren bij zijn die na verloop van tijd worden geslacht. Het gaat dan bijvoorbeeld om ossen en kwenen (vrouwelijke dieren die zich niet volledig hebben ontwikkeld). Bij de door de sponsorgroep aangeschafte dieren was ook een kween. Die is onlangs geslacht zodat het vlees kan worden getest.

 

Lopend buffet 17 en/of 18 juni

Bewoners uit de directe omgeving worden uitgenodigd om het vlees te proeven. Dat gebeurt tijdens een lopend buffet op Sandwijck op vrijdag 17 juni en bij voldoende aanmeldingen en belangstelling ook op zaterdag 18 juni a.s.

Het buffet start om 18.00 uur en duurt tot uiterlijk 22.00 uur. Tijdens een rondleiding komt u op een aantal plekken op Sandwijck voorgerechten tegen, waarna u de rest van het diner krijgt aangeboden bij de tuinschuur.

De prijs voor deelname aan het lopend buffet is 50,00 Euro per volwassene. Daarvoor krijgt u een 4 gangen maaltijd met rondleiding aangeboden en 5 drankjes. Per kind tot 15 jaar betaalt u de helft van de prijs.

Hebt u nog vragen of wilt u deelnemen aan deze unieke activiteit, meldt u zich dan voor 8 juni 2016 aan bij landwinkel de Hooierij (landwinkel@dehooierij.nl), met vermelding van de voorkeursdatum en het aantal volwassenen en/of kinderen.