De Vrienden hebben in 2013 een plukboomgaard van fruitbomen gerealiseerd. We hebben een dertigtal fruitbomen geplant in de landstrook grenzend aan het Van Boetzelaerpark en de achterkant van de huizen Kerklaan/Blauwkapelseweg. Op 26 mei 2013 is de plukboomgaard feestelijk geopend.

Plukboomgaard

De Vrienden ijverden al geruime tijd voor een boomgaard naast het park. Daarmee komt de aard van het landgoed weer terug in een moderne vorm. Begin 2012 lanceerden de Vrienden hun plan dat direct bijval kreeg van de ANWB die een prijs toekende ter grootte van 5000 euro. Kort na de bekendmaking van de ANWB liet Stichting Mens en zijn Natuur weten het bedrag van de ANWB te willen verdubbelen. Het plan met de boomgaard paste zo goed bij de doelstellingen dat dit fonds graag meedeed.
De gekozen bomen in de boomgaard stammen af van oude fruitrassen die van oudsher groeiden in het parkgebied van het Van Boetzelaerpark/Sandwijck. Een dam verbindt het park door een sierlijk smeedijzeren hek met de jonge boomgaard. De boomgaard is goed te zien voor wandelaars in het park. De rand is aan de zijde van omwonenden afgezet met een lage klassieke meidoornhaag en hekwerk. Net als het Van Boetzelaerpark is ook de grond van de boomgaard eigendom van de gemeente De Bilt.
Voor het vitaal houden van de boomgaard is betrokkenheid van de Biltse bevolking essentieel. De jonge aanplant vraagt om extra zorg en aandacht om uit te groeien tot sterke vruchtdragende bomen. Naast bemesting en het in droge tijden sproeien van de bomen en ingezaaide bodembedekkers met slootwater, moet er af en toe gemaaid worden en de paden onderhouden.

Hek plukboomgaard