Jaarvergadering 2017 Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark

Op dinsdag 23 mei 2017 was de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. Speciale gast was Ellen Drees van de Historische Kring d’ Oude School. Zij hield een lezing over de geschiedenis van het Van Boetzelaerpark. Naar deze zomers aandoende avond waren 20 Vrienden gekomen.

 

Overzicht van de deelnemers

 

Jaarvergadering: terugblik, vooruitblik en rondvraag

Voorzitter Ben Verwiel blikte terug op het jaar 2016, zowel bestuurlijk, materieel en communicatief, en gaf ook een impressie van de vele activiteiten in het Van Boetzelaerpark door anderen en door de Vrienden. Dit alles vergezeld van vele foto's. Het aantal Vrienden in 2016 dat is geregistreerd is opgelopen tot boven de 200. Het aantal donateurs is echter veel kleiner.

Ben lichtte ook de plannen voor 2017 toe. Een belangrijk speerpunt voor 2017 is het herstel van de rotonde Hessenweg en de plaatsing van (een replica) van de Moerkoetvaas die in de jaren 70 in het park heeft gestaan en vanwege vandalisme en beschadigingen is weggehaald. Verder vormen het herstel van de paden, meer bankjes en prullenbanken en nieuwe entreeborden speerpunten. De penningmeester gaf vervolgens inzage in de financiële positie van de Stichting, die gelukkig gezond is.

TIjdens de rondvraag kwamen de deelnemers met diverse suggesties. Zo stelden enkelen voor om niet langer te spreken over 'de sloot' om het weiland, maar van 'de singel om het weiland'.

 

Jaarvergadering terugblik

 

Lezing geschiedenis

Na de pauze gaf Ellen Drees een lezing over de geschiedenis van het Van Boetzelaerpark. Niet alleen deed zij dat met veel enthousiasme, maar ook met heel veel kennis van zaken. Ze kon daarbij gebruik maken van veel historisch materiaal, zoals krantenartikelen en officiële documenten, maar ook van prachtige foto's. Helaas zijn vele foto's auteursrechtelijk beschermd, zodat deze (nog) niet mogen worden gepubliceerd. Ellen vertelde tijdens haar lezing vele nieuwe wetenswaardigheden en feiten: te veel om op te noemen.We zullen nog met de Historische Kring d’ Oude School bespreken in hoeverre we bepaalde materialen zouden mogen publiceren op onze website. 

Hoewel Ellen vast nog vele uren had kunnen doorpraten en er nog genoeg vragen bestonden, werd de lezing om 22.30 afgesloten met een daverend applaus. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje. Het was een goed geslaagde jaarvergadering en leuke en boeiende lezing.

Wanneer u geïnteresseerd bent in de geschiedenis van het park, lees dan ook eens de korte geschiedenis zoals die op onze site is beschreven. Ook is op onze site een krantenbericht van de opening van het Van Boetzelaerpark in 1931 te vinden.

 

jaarvergadering lezing