Nestkastenproject: bevindingen tot nu toe

De 38 nestkasten die (na de sponsoractie op 10 september) eind november 2016 zijn opgehangen in ons park werden in april 2017 tweemaal bezocht. Alle vliegenvangerkasten (en ook de roodstaartkasten) bleken onbewoond. Dit was ook de verwachting vooraf. Van de overige (29) kasten bleek circa 50 % bezet, door Pimpel (6), Koolmees (3) of een van beide soorten (3). Ook werden in 3 kasten insecten aangetroffen (hommel, wesp, spin).

 

Inspectie nestkastjes

 

 

Eerste inspectie 19 april 2017

Op 19 april 2017 hebben Fred en Wigle de kasten “vanaf de grond” bezichtigd en de kastnummering aangepast. De kasten zijn in september 2016 voorzien van een uniek sponsor-nummer (veelal gebaseerd op huisnummer van sponsor), hebben vervolgens een nieuw kastnummer gekregen in een nestkasten-bestand (gebaseerd op type kast, bijvoorbeeld koolmees (13 keer), Pimpel (9 keer) et cetera) en hebben tenslotte in april 2017 een nieuw kaartnummer gekregen. Dit laatste nummer wordt op de nieuwe nestkastenkaart vermeld en zorgt voor een -getalsmatig en administratief- logische volgorde tijdens nestkastcontroles.

 

Tweede inspectie 29 april 2017

Op 29 april 2017 hebben Toos, Wouter Jan, Anita en Wigle de eerste nestkastencontrole uitgevoerd waarbij de laatstgenoemde kaartnummers (met zwarte, watervaste stift) op de kasten zijn genoteerd.
Een belangrijke vaststelling tijdens deze controle-ronde was dat helaas 16 nestkasten (7 Koolmees- en 9 Pimpelkasten) niet controleerbaar bleken! Bij opening van deze kasten zouden eventueel aanwezige eieren of jongen een vrije val (lees: doodsklap!) beleven. Hierdoor is het geplande monitoren van de kastbezetting (soort, eerste eileg, broedselomvang, uitvliegsucces et cetera) voor deze kasten niet mogelijk. Een optie is om deze kasten aanstaande herfst dusdanig te “verbouwen” dat ze in 2018 wel te openen/controleren zijn.

 

Bevindingen controle

Tijdens de controle werd (conform verwachting) vastgesteld dat alle vliegenvanger- (7) en roodstaartkasten (2) onbezet waren. Van de overige (29) kasten bleek circa 50 % bezet door Pimpel (6), koolmees (3) of een van beide soorten (3). In 3 kasten werden alleen insecten aangetroffen te weten: hommel, wesp en spin.

 

Tweede controle-ronde 27 mei 2017

Op 27 mei 2017 zal een tweede controle-ronde plaatsvinden waarbij alleen de te openen/controleerbare kasten (22) zullen worden bezocht. Doel is om dan van deze kasten aanvullende informatie te verzamelen over broedresultaten van eerste legsel (= niet uitgekomen eieren; gestorven jongen) en eventuele vervolglegsels.

 

Schoonmaakronde najaar 2017

Na de zomer (september/oktober 2017) zal nog een schoonmaakronde worden gehouden, waarbij hopelijk ook de niet te openen/controleren kastjes kunnen worden opgehaald voor een “verbouwing”.

 

Dank aan sponsoren en vrienden

Met dank aan de inzet tot nog toe van sponsoren en vrienden, mede namens de gehuisveste parkvogels!

 

Wigle Braaksma