Jaarvergadering Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark (update 20-11-2018)

Tijdens de jaarvergadering, waar ongeveer 20 ‘vrienden’ en enkele medewerkers van de Gemeente De Bilt aan deelnamen, blikte het bestuur terug op het jaar 2017 en 2018. Ook lichtte het bestuur de plannen voor 2019 toe. Dit gebeurde aan de hand van een presentatie.
Velen hebben weer genoten van het Van Boetzelaerpark in 2017 en 2018, onder andere van de winterse taferelen. Ook de Vrienden hebben vele activiteiten ondernomen in het park. Er zijn nu ongeveer 235 mensen geregistreerd die graag op de hoogte willen blijven van onze activiteiten.
Speerpunten in 2018 en 2019 zijn: herstel van de paden, herinrichting van de cirkel bij de ingang van de Hessenweg, een betere toegang van het park voor mensen met scootmobiel, rollator en kinderwagens en nieuwe entreeborden met spelregels voor bezoekers van het park. Regelmatig overleggen de Gemeente en het bestuur van de Vrienden over de planning van werkactiviteiten op het terrein van beheer, onderhoud en herstel.
Na de pauze gingen medewerkers van de gemeente in op (grensoverschrijdende) overlast in het Van Boetzelaerpark.

 

Download Presentatie

 

Jaarvergadering 2018 5

 

Hessenweg-cirkel

Een belangrijk speerpunt is het herstel van de zogeheten Hessenweg-cirkel en de plaatsing van (een replica) van de Moerkoetvaas. Deze heeft in de jaren 70 in het park gestaan, maar is vanwege vandalisme en beschadigingen weggehaald. Voor de vormgeving van de Hessenweg-cirkel en keuze voor de beplanting ervan is gebruik gemaakt van het al eerder uitgewerkte toekomstscenario voor het Van Boetzelaerpark, het zogenaamde ‘Copijnplan’.  Voor het deelproject Moerkoertvaas heeft de gemeente De Bilt 7.500 euro subsidie toegezegd.  De uitvoering van de cirkel is extra financiering nodig. Vanuit de deelnemers aan de jaarvergadering werd meegedacht over te benaderen fondsen.

ingang hessenwegMeerkoetsvaas


Financieel jaarverslag 2017

De penningmeester gaf inzage in de financiële positie van de Stichting. De Stichting staat er financieel gezond voor. Voor de uitvoering van projecten zijn aanvullende subsidies wel een voorwaarde. Daar zal de komend periode ook weer hard aan gewerkt worden.  De vergadering adviseerde om 2x per jaar een verzoek tot donatie rond te sturen.


Voorkomen van overlast en het bevorderen van veiligheid in het Van Boetzelaerpark

De thema’s openbare orde, veiligheid en handhaving werden toegelicht door Rolf van Dee  en Alfred Folkeringa van de Gemeente De Bilt. Uitgangspunt is een park voor mensen van alle leeftijden. Jongeren horen daar bij. Overlast willen we tegengaan. Goed beheer en onderhoud en een mooie uitstraling werken preventief. Rommel moet snel worden opgeruimd. Iedereen kan daar aan bijdragen. Op het terrein van correctie heeft Jeugd en Jongerenwerk een belangrijke rol. Aanspreekpunt hiervoor is Erwin de Boer. Ook de BOA kan optreden. Grensoverschrijdend gedrag wordt aangepakt door correctieve en repressieve maatregelen. Gegil, harde muziek, vuurwerk en dergelijke kan u melden bij de politie op nummer 0900-8844. Maatregelen kunnen zijn: aanhoudingen, verbaliseren of schade betalen. Ook wordt bij minderjarigen een zorgmelding besproken met de ouders van de jongeren. Voor brandstichting en eventueel geweld is het zaak 112 te bellen. Wees niet terughoudend met het melden van overlast en/of grensoverschrijdend gedrag. We spreken af in een vervolggesprek tussen gemeente en het bestuur plannen te maken voor het instellen van een WhatsApp buurtgroep.

 

Jaarvergadering 2018 1