Renovatie (2013 - 2016)

Update: 2 januari 2020

 

De renovatie van het Van Boetzelaerpark vindt stap voor stap plaats. Dit vindt plaats op basis van een ontwerpplan dat in opdracht van de Gemeente De Bilt in 2013 is gemaakt door de firma Copijn.

Er waren geen financiële middelen beschikbaar voor een totale renovatie in één keer. De gemeente en de Vrienden werken al jaren nauw samen om de renovatie elk jaar wat verder te brengen. Copijn Tuin- en Landschapsarchitecten en Arda van Helsdingen Landschapsarchitectuur begeleiden de omvorming. Vooral tijdens de werkochtenden aan het einde van (vrijwel) iedere maand werken de Vrienden hard aan de verbeteringen. Zo verwijderen zij veel wildgroei.

Nieuws verbinding Biltse Grift 1

Omgeving parkhuisje aan de vijver (2013-2015)

De vijver is sinds 2013 meer “gedramatiseerd” en daarmee nog aantrekkelijker gemaakt. Dat betekent dat er meer afwisseling is gekomen met open en besloten, licht en donker en continuïteit en verrassing. Door beplanting is de sfeer van het water versterkt en de vorm geaccentueerd.

In 2013 is aan de noordwestzijde van de vijver een eendenkooi verwijderd en is alle beplanting weggehaald. Het parkhuisje is gerenoveerd en dient nu als centraal punt voor vrijwilligers en er wordt natuureducatie voor kinderen verzorgd. De directe omgeving van het parkhuisje is vooral in 2015 ook opnieuw ingericht. Zo is er een vlonder gekomen zodat je dicht bij het water kunt komen en bijvoorbeeld waterdiertjes en -planten kan bekijken. Ook is nieuwe begroeiing aangeplant. Het grasveld loopt langzaam af richting de vijver en is ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel. Op een aantal plekken zijn zogenaamde verwilderingsbolletjes geplant voor een gezellige bloemenzee en de oever is verrijkt met waterplanten. Deze kant is erg aantrekkelijk voor insecten zoals de libelle, omdat ze zich hier in de ochtendzon op kunnen warmen. Zie Parkhuisje feestelijk geopend op 27 juni 2015.

Ook de plantvakken waar je vanuit het parkhuisje op kijkt, langs het pad naar de brug aan de westzijde, worden gerenoveerd. De vakken zullen worden uitgedund en weer aangevuld. De randen worden verstevigd en de groepen heesters worden groter. Hierdoor ontstaat een rustiger beeld. De vakken aan weerszijden van het pad naar de brug horen een beetje bij elkaar. Als je over het pad loopt ga je voor je gevoel echt even tussen de heesters door. Vooral aan de westzijde worden de vakken kleiner, waardoor er weer meer relatie met de vijver ontstaat. Onder de bomen wordt de bodembedekkende klimop uitgebreid.

Parkhuisje met vlonder zonder begroeiing

Verbinding vijver met Biltse Grift (12 januari 2015- 29 oktober 2016)

De Overtuin van Sandwijck is een mooie open ruimte met solitair groen, siervakken en duidelijke zichtlijnen op de vijver en een duiventil. Omdat het water in de vijver nogal laag kan worden in de zomermaanden en omdat de waterkwaliteit soms minder goed is dan gewenst, is een verbinding gemaakt met de Biltse Grift die hoger ligt dan de vijver. Daarnee zijn een paar doelen bereikt: betere waterkwaliteit, minder verdroging, natuurvriendelijke oevers, meer ruimte voor water in natte tijden en meer natuurwaarde.

Wethouder Anne Brommersma en hoogheemraad Guus Beugelink ondertekenden op 12 januari 2015 een overeenkomst voor de realisatie van de verbinding. De Stichtse Rijnlanden zegde toe hier bijna 30.000 Euro aan bij te dragen vanuit de regeling ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’.

Op 4 februari 2016 is daadwerkelijk een start gemaakt met de realisatie van die verbinding. Door middel van een zogeheten gestuurde boring is een buis van ongeveer 20 cm onder de Utrechtseweg gelegd. Aan de ene  kant komt de buis uit in de Biltse Grift en aan de andere kant komt deze uit in een sloot rondom het weiland. Het graven van deze sloot is gestart op 25 mei 2016. Vooral in de maand juni is veel werk verzet. Deze sloot is vervolgens in verbinding gebracht met de vijver van het park. De sloot vulde zich al snel met het vele regenwater dat viel. Eind september 2016 is de verbinding met de Biltse Grift naar de nieuwe sloot rondom het weiland opengezet. Langzaam vulde de sloot zich met vers water uit de Biltse Grift.

Er is gekozen voor een extra buffer voor het water door het weiland in de Overtuin te omringen met een sloot. Hierdoor ontstaat een interessante ecologische zone en door de combinatie met een afzetting ontstaat ook een natuurlijke barrière.

Op 29 oktober 2016 de verbinding officieel geopend. Wethouder mw. Anne Brommersma en dhr. Guus Beugelink van het Hoogheemraadschap draaiden het ‘sluisje’ open tussen de nieuw gegraven sloot en de vijver en daarmee vanuit de Biltse Grift. Er waren ongeveer vijftig belangstellenden en pers aanwezig.

 

Verbinding Biltse Grift in wording

Hondenuitlaatplek (2016)

De hondenrenplek is naar de rand van het Van Boetzelaerpark aan de zijde van de Kerklaan verplaatst. Een mooie afwisseling van gras en plantvakken met robuuste heesters maakt het hier aantrekkelijk voor zowel honden als hun baasjes. Om dit te bereiken, zijn enkele plantvakken wat beperkter van omvang gemaakt. Dit sluit ook aan bij de vroegere tekeningen.

Nieuwe hondenuitlaatplaats20170321 Hondenuitlaatplek Boetzelaerpark 1458 400

 

Weiland (2015 - 2016)

Met alle veranderingen is er sinds 2015 in een aantal stappen ook een weiland gevormd, omringd door een sloot die via een verbinding staat met de Biltse Grift en de vijver in het park (zie hierboven). In het weiland komen brandrode runderen te grazen. In maart 2016 is met de plaatsing van het hek het weiland gereed voor de runderen.

20170321 Boetzelaerpark hek weiland20170321 Boetzelaerpark hek weiland

 

Zie verder: