In 2015 werd in het kader van “Impuls kwaliteitswater in de stad” met financiële steun van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden een eerste grote stap gezet om invloed te hebben op de waterhuishouding in het park. Door aanleg van een nieuwe brede sloot rondom het weiland en een directe verbinding tussen de sloot en de Biltse Grift en via een sluisje met de vijver. Hiermee is in ieder geval de mogelijkheid geschapen om in tijden van droogte het water in de vijver op niveau te houden en te verversen. Zie verder Verbinding Biltse Grift en vijver Van Boetzelaerpark een feit en Start graven sloot voor verbetering water in het Van Boetzelaerpark.

Onlangs werd door de gemeente een ( vervolg) “Plan van aanpak” geschreven om de waterkwaliteit van het Van Boetzelaerpark in de komende jaren verder te gaan verbeteren.

Hierdoor zal op een gestructureerde wijze verder gewerkt worden aan de verbetering van de waterkwaliteit en het watersysteem in het Van Boetzelaerpark. In oktober 2020 is een start gemaakt met het uitbaggeren van het kleine deel van de vijver. Bijgaand een foto van deze activiteit.

Overige maatregelen

In de toekomst wordt in dit kader ook gedacht aan:

  • Verder uitbaggeren van (delen van) de rest van de vijver;
  • het geven van informatie over - / het ontmoedigen van - het voeren van brood aan de eenden;
  • het wegvangen van (alles omwoelende) karpers uit de vijver;
  • vervangen van de huidige beschoeiingen van de vijver door (deels) natuurvriendelijke oevers;
  • het plaatsen van waterplanten;
  • een tweede verbinding met de Biltse Grift waardoor een “kringloop” kan ontstaan.

20201018 baggeren van sloot