Verbinding Biltse Grift met het Van Boetzelaerpark

Op 4 februari 2016 is een start gemaakt met de realisatie van een verbinding tussen de Biltse Grift en het Van Boetzelaerpark. Door middel van een zogeheten gestuurde boring is een buis van ongeveer 20 cm onder de Utrechtseweg gelegd. Aan de ene  kant komt de buis uit in de Biltse Grift en aan de andere kant zal deze uiteindelijk uitkomen in de nog te graven sloot rondom het weiland. Deze sloot zal dan weer in verbinding worden gebracht met de vijver van het park. Door deze verbinding met de Biltse Grift zal de vijver in de toekomst verzekerd zijn van voldoende water, ook als er een droogte periode is. Ook hopen we dat de kwaliteit van het water in de vijver zal verbeteren door de aanvoer van water uit de Biltse Grift.

Verbinding Biltse Grif en Van Boetzelaerpark (1)

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden betaalt bijna 30.000 Euro mee aan de verbinding, vanuit de regeling ‘Impuls Kwaliteitswater in de Stad’. Wethouder Anne Brommersma en hoogheemraad Guus Beugelink hebben de bijdrage op 12 januari 2015 bevestigd door het ondertekenen van een overeenkomst. Zie hiervoor: Watergang tussen Biltse Grift en Van Boetzelaerpark.

Overige veranderingen

Binnenkort zal de nieuwe hondenuitlaatplaats aan de zijde van de Kerklaan van het park in gebruik worden genomen. Vervolgens worden de hekken rondom het weiland geruimd en zal er een sloot rondom het weiland worden aangelegd worden. Deze sloot krijgt vervolgens een verbinding met de vijver.

Deze ingrijpende herinrichting van het “"overtuin-gedeelte”" van het park is onderdeel van de verbetering van het park zoals dat beschreven staat in een totaal plan dat in opdracht van de gemeente in 2013 is opgesteld door de firma Copijn uit Groenekan.

Verbinding Biltse Grift en Van Boetzelaerpark (2)Nieuwe hondenuitlaatplaats