Nieuws

 

Om twee redenen is 29 feburari een bijzondere werkochtend: het is de vijftigste en ook op een schrikkeldag. Net als andere laatste zaterdagen van de maand,  is er ook deze ochtend weer voldoende te doen in het park. Zoals gebruikelijk starten we om half tien met een kop koffie. Vervolgens gaan we aan de slag, pauzeren rond 11.15 uur en daarna werken we door tot ongeveer 12.30 uur.Ook mensen die niet in staat zijn om mee te werken, zijn van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken. We besteden natuurlijk wat extra aandacht aan de dit tiende lustrum van de werkochtenden.

Komt u ook naar deze bijzondere werkochtend? Dat zou fijn zijn, want het aantal deelnemers is licht dalend, terwijl er veel werk te verzetten valt.

Ik meld mij aan voor zaterdag 29 februari

 

Overige werkochtenden in 2020

 • niet in maart ivm Nldoet op 14 maart (zie hieronder) en het broedseizoen;
 • 25 april;
 • 30 mei;
 • 27 juni;
 • 29 augustus;
 • 26 september;
 • 31 oktober;
 • 28 november.

 

20200229 werkochtend

Zaterdag 25 januari is de negenenveertigste werkochtend gepland. Net als andere laatste zaterdagen van de maand,  is er ook deze ochtend weer voldoende te doen in het park. Zoals gebruikelijk starten we om half tien met een kop koffie. Vervolgens gaan we aan de slag, pauzeren rond 11.15 uur en daarna werken we door tot ongeveer 12.30 uur.Ook mensen die niet in staat zijn om mee te werken, zijn van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken.

Komt u ook? Dat zou fijn zijn, want het aantal deelnemers is licht dalend, terwijl er veel werk te verzetten valt.

 

Overige werkochtenden in 2020

 • 29 februari;
 • niet in maart ivm Nldoet op 14 maart (zie hieronder) en het broedseizoen;
 • 25 april;
 • 30 mei;
 • 27 juni;
 • 29 augustus;
 • 26 september;
 • 31 oktober;
 • 28 november.

 

Boetzelaerpark op winterse ochtend

Als u vrijwilligerswerk wilt verrichten tijdens NLdoet op 14 maart, denk dan aan ons. Ook dit jaar doen we namelijk op zaterdag 14 maart mee aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet van het Oranje fonds. Net al andere jaren gaan we het Van Boetzelaerpark klaarmaken voor de lente. Na zo'n winterse periode is er altijd voldoende te snoeien of af te zagen. Natuurlijk verzamelen we ook het zwerfvuil uit het park, de plantsoenen en de vijver. Ook gaan we een antislipmat monteren op de (altijd te) gladde vlonder.

De werkzaamheden zijn van 10:00 - 13:00 in het Van Boetzelaerpark. We verzamelen bij het Parkhuisje.

Doet u mee? Meld u dan aan via onderstaande knop  via de site van NLdoet.

Wilt u een idee krijgen van vorig jaar, klik dan hier.

 

Ik meld mij aan voor NLdoet2020

 

NLdoet2019 3

Het was een prachtig Gouden uurtje vanochtend in het Van Boetzelaerpark.Zeker met de lichte vorst is het extra mooi om vroeg op pad te gaan in het park.

20191228 gouden uurtje 1

Dinsdagavond 19 november waren meer dan 20 mensen aanwezig op de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark. De avond stond voor een groot deel in het teken van een terugblik op de activiteiten van de vrienden en anderen in het park en een vooruitblik. In die vooruitblik ging natuurlijk veel aandacht uit naar de herinrichting van de entree van het Van Boetzelaerpark.

Het bestuur vroeg ook naar ideeën om het park te benutten voor andere activiteiten. De aanwezigen noemden allerlei suggesties, zoals een activiteitenpakket voor scholen.

Hoewel het bestuur nog bruist van enthousiasme, zijn de meesten wel al lang lid van het bestuur. Ook ontbreekt soms de tijd om goede ideeën op te pakken. Daarom deed het bestuur een beroep op de aanwezigen om het bestuur te ondersteunen. Dat kan door toe te treden tot het bestuur, maar ook door activiteiten te organiseren.

Na de pauze, ging de aandacht uit naar de veiligheid in het park. Medewerkers van de gemeente presenteerden de resultaten van een enquête. Daaruit bleek dat soms overlast wordt ervaren, vooral in de weekendavonden. Dit leidde tot allerlei discussies wat hieraan gedaan kan worden. De gemeente roept in ieder geval op om ervaren overlast te melden zodat de gemeente en de politie een nog beter zicht krijgen op de situatie in het park en op basis daarvan actie kunnen ondernemen. Het zijn overigens niet alleen jongeren die zich soms niet aan de regels houden. Zo fietsen soms ook ouders van schoolgaande kinderen door het park.

Na afloop was er nog gelegenheid tot napraten onder het genot van een drankje.

 

Bekijk Presentatie (let op: groot bestand)

 

20191119 Jaarvergadering 1

 

Het Van Boetzelaerpark tooit zich steeds meer in herfstkleuren. Frans Poot heeft dat mooi vastgelegd.

 

Van Boetzelaerpark in herfstkleuren