Nieuws

 

Na een periode van meer dan tien jaar heeft Toos Bedaux afscheid genomen als secretaris van het bestuur. Super jammer, want Toos was voor ons een gedreven, enthousiaste, en volhardende pleitbezorger voor alles waar we ons met de vrienden al jaren voor inzetten. We bedanken Toos enorm voor alles wat ze voor ons (de stichting) en het park heeft gedaan. Toos blijft wel bij onze werkochtenden komen en zal zich de komende jaren ook actief bezighouden met de boomgaard. Toos bedankt!!!
Als opvolger van Toos gaat Ingrid Hovelynck haar plaats innemen. Ingrid is al heel vaak aanwezig geweest bij onze werkochtenden en Ingrid heeft de laatste vergaderingen al met het bestuur opgetrokken en dat gaat helemaal goed komen. Ingrid we zijn heel blij met je komst. Van harte welkom!!

 

200520 bruggetje

Update 24-5: het maximaal toegestane aantal deelnemers is bereikt: u kunt zich niet meer aanmelden en voor deelname is aanmelding verplicht.

Na een verplichte periode van “Coronawerkochtendstilte” kunnen we eindelijk weer aan het werk in het park. 30 mei, gaan we weer werken. Wij hebben voor de werkochtend toestemming gekregen en in overleg met de gemeente zijn de voorwaarden bepaald waaraan de werkochtend van 30 mei moet voldoen. Deze voorwaarden zijn:

  • Houd 1,5 m afstand;
  • Blijf thuis als u ziek/verkouden bent;
  • Neem uw eigen werkhandschoenen mee (tip: merk ze, zodat u ze herkent);
  • Neem uw eigen mok mee voor koffie/thee;
  • Meld u van tevoren aan als u deelneemt (is verplicht!).

Er wordt gezorgd voor desinfecterende handgel en we gaan werken in kleine groepjes van 2 tot 3 personen verspreid over het park.

Daarnaast willen wij u nog meedelen dat het bestuur van de Vrienden besloten heeft een werkgroep op te richten voor de organisatie van de werkochtenden. Dit is ook gebeurd voor de boomgaard. Deze werkgroepen zijn bedoeld om meer draagvlak en (nog) meer betrokkenheid te krijgen voor het uitvoeren van de activiteiten van de Vrienden en zo ook het bestuur enigszins te ontlasten. De Werkgroep Werkochtend zal in het vervolg de maandelijkse werkochtenden gaan organiseren.

Kortom: 30 mei kunnen we corona-proof aan het werk en word u verwelkomd door de leden van de Werkgroep Werkochtend. Er is veel werk te doen in het park, dus reden genoeg om u aan te melden. We zien uit naar uw komst en zijn blij dat het weer kan en mag!

 

20200229 werkochtend 4A

 

Op 18 mei 2020 zijn de werkzaamheden gestart voor de renovatie van de entreepartij van het park.
Een project waar we ons als stichting verzekerd hebben kunnen stellen met een bedrag van meer dan € 30.000 van diverse fondsen. In de komende weken wordt er een nieuw plantsoen met mooie planten aangelegd, komt er een “look alike” van de Moerkoertvaas in het plantsoen. Zullen hekwerken en paden hersteld worden en wordt er een rolstoel-, brede wandelwagens-, scootmobiel- vriendelijke ingangspartij gecreëerd. Een project waar we in 2015 mee begonnen zijn wordt nu werkelijkheid. We zijn daar erg blij mee!

20200520 werkzaamheden ingang 01

In plaats van aandeelhouders voor de boomgaard, kiezen we nu voor een werkgroep voor de boomgaard. U kunt u opgeven als lid van de werkgroep en/of WhatsApp groep Boomgaard van Boetzelaerpark. We kiezen voor een andere opzet vanwege een te verwachten toename van de opbrengst en de toename van werkzaamheden. Ook is er meer te plukken en te smullen.

In dit artikel schetsen we de historie van de organisatie en de financiering van het beheer van de boomgaard tot nu toe, de huidige situatie en een toelichting op de werkgroep Boomgaard. Ook kunt u zich aanmelden voor de werkgroep en/of WhatsApp groep.

 De pruimenoogst

In lijn met het landelijke Corona beleid en in overleg met medewerkers van de gemeente De Bilt lasten we alle activiteiten af in het Van Boetzelaerpark tot 1 juni.
Dit betekent dat de werkochtenden niet doorgaan, ook de vroege vogel-excursie met Wigle en zijn collega’s van de vogelwacht cancelen we net als de eerste controle van de vogelnestkastjes naar broedsel. We hopen van harte dat er daarna weer gelegenheid is met elkaar in het park te genieten en te werken.

We wensen al onze vrienden goede moed om deze lastige tijd veilig en gezond door te komen. Let goed op elkaar en jezelf.

Hartelijke groet,

Bestuur Vrienden van het Van Boetzelaerpark

 20200314 crocus

De vrijwilligers van NL Doet bleven op advies van de landelijke organisatie zaterdag thuis. Dit in verband met de mogelijke besmetting met het Corona virus.Omdat de fruitbomen nodig aan een snoeibeurt toe waren, heeft het bestuur van de Vrienden van het Van Boetzelaerpark, na overleg met deskundigen, toch besloten met een kleine groep vrienden het snoeiwerk aan te pakken. De vrijwilligers hielden volgens de adviezen genoeg afstand van elkaar en er werd buiten koffie gedronken.
Boven verwachting is het gelukt alle bomen te snoeien. Nu kijken hoe de bomen weer gaan groeien en wat de oogst dit jaar zal zijn.

 

20200314 snoeien boomgaard