Parkhuisje feestelijk geopend op 27 juni 2015

Wethouder mw. A.E. (Anne) Brommersma opende op 27 juni 2015 op feestelijke wijze het ‘parkhuisje’ met vlonder en de opnieuw ingerichte omgeving in het hart van het Van Boetzelaerpark. Dat deed zij door de strik door te knippen om het parkhuisje, dat de Vrienden samen met de vlonder en de omgeving beschouwen als kostbaar geschenk dat passend ingepakt moest worden. Het saxofoonkwartet Xasaxa, onder leiding van Ankie De Niet, verzorgde de muzikale begeleiding. Er waren vele Vrienden en andere belangstellenden aanwezig.

Opening parkhuisje door wethouder

De opening

Op de zonnige zaterdag waren ongeveer 40 Vrienden, pers en andere belangstellenden gekomen om de opening bij te wonen. Voorzitter Ben Verwiel heette de wethouder en de aanwezigen welkom. Hij maakte duidelijk hoe blij en trots hij is met het parkhuisje, de vlonder en de opnieuw ingerichte omgeving. Hij stelde de retorische vraag: “Is het geen plaatje? Is het geen cadeautje?”. Daarop werd instemmend geknikt. De voorzitter schetste kort aan hoe dit cadeautje tot stand is gekomen.

Toespraak voorzitter tijdens opening
Kostbare geschenken moeten bij overdracht passend ingepakt worden en daarom was het parkhuisje symbolisch voorzien van een strik om het huisje. De voorzitter verzocht vervolgens wethouder Brommersma de strik door te knippen en daarmee het parkhuisje, de vlonder en de omgeving officieel te openen.

Opening parkhuisje door wethouder Brommersma

Wethouder Brommersma sprak na de opening haar waardering uit voor de totstandbrenging van dit alles door de Vrienden. Ze gaf aan dat dit een goed voorbeeld te vinden van ‘burgerparticipatie’. Vervolgens vroeg voorzitter Ben Verwiel de wethouder ook een keer mee te komen werken op de maandelijkse werkochtenden. Ook kreeg ze een cadeau. Dat waren werkhandschoenen met haar naam er op.

Cadeau wethouder 

Daarna was er gelegenheid te genieten van het saxofoonkwartet Xasaxa en drankjes.

nieuws opening parkhuisje Xasaxa 

Het begon met de afbraak van de eendenkooi

Op 8 en 9 november 2013 zijn in drie sessie 22 vrienden en medewerkers van de gemeente begonnen met de afbraak van de verroeste eendenkooi, de “onbestendige groene muur” in het park. De werkschuur die tevoorschijn kwam, bleek nog goed van kwaliteit. Het was de moeite waard plannen te maken om het op te knappen en om te toveren tot “Vriendenhuisje”: het parkhuisje.

Meteen werd door een van de vrienden geopperd om dit huisje mogelijk te gaan gebruiken als uitvalsbasis voor de “koek en zopie” activiteit voor als je in het park kan schaatsen. En toen was een plan geboren. Met hulp van Vincent Smulders, architect, hebben we de plannen gemaakt voor het opknappen van het huisje. En vervolgens zijn we fondsen gaan werven. Met de financiële steun vanuit het van Eewijkfonds, het F.K. Heijnfonds en het Witte Kruis. En met de toezegging van enorme materiële hulp vanuit de gemeente konden we de opdracht geven voor de renovatie van het parkhuisje. In september 2014, tijdens de Kunstmarkt, kon iedereen het resultaat voor het eerst zien.

Van het een kwam het ander

We droomden van een mooie stevige vlonder als verbinding tussen het parkhuisje en de vijverrand en aansluitend een grasweide met mooie beplanting. Een mooi groene plek waar jong en oud kan genieten, met zicht op de vijver, de rododendrons en mooie boompartijen.

Toen de Stichting “De Bilt 900”  liet weten dat er geld over was, hebben de Vrienden direct een projectplan geschreven waarin we geld vroegen om de vlonder te realiseren. Onze aanvraag werd gehonoreerd en dus konden we opdracht geven voor de aanleg van de vlonder.

Met de voorbereidingswerkzaamheden en zeker in de afronding van het aanleggen van de omringende plantvakken, heeft de gemeentelijke afdeling “Beheer en onderhoud publieke ruimte”, meer gedaan dan wij, in deze financieel lastige tijden voor de gemeente, hadden durven hopen. De Vrienden zijn de gemeente, en met name dhr. Henk Volmuller, dan ook heel dankbaar voor de hulp.

Inbreng en steun bij realisatie

Dankzij de kundige en betrokken inbreng van architect Vincent Smulders, de financiële bijdragen van de K.F. Heinstichting, het Van Ewijkfonds en Stichting het Witte Kruis en “Stichting De Bilt 900”, de hulp van de Gemeente De Bilt en medewerkers van Brandola uit Lunteren is deze droom dus werkelijkheid geworden.

Eerlijk is eerlijk, als Vrienden hebben we ook niet stil gezeten. We hebben de kansen en potentie gezien, de fondsen verworven maar vooral het afgelopen jaar met elkaar ook keihard gewerkt. Vanaf november 2013, toen we de Eendenkooi hebben afgebroken, hebben we:

  • 14 keer met elkaar in het park gewerkt;
  • sinds 28 juni 2014 onze maandelijkse werkochtend op de laatste zaterdag van elke maand georganiseerd;
  • met meer dan 250 mensen gewerkt;
  • meer dan 700 uur werk geleverd;
  • 80 potten koffie en thee uitgeschonken;
  • meer dan 2 meter cake en notenkoek verorberd;
  • vele zakken taai taai, paaseitjes, stroopwafels, en andere koekjes genuttigd.

Maar ook, en misschien is dat wel het belangrijkste, we hebben elkaar leren kennen, gezellig samen gewerkt en met voldoening de resultaten kunnen zien.

Toch is het werk nog lang niet klaar. We willen de inrichting van het huisje nog vervolmaken en het mededelingenbord verplaatsen. We hebben ook nog volop nieuwe ideeën.

Parkhuisje en vlonderbank al volop in gebruik

We gebruiken het parkhuisje al een tijd actief tijdens de maandelijkse werkochtenden van vrijwilligers en als opslag van gereedschap. Ook gebruiken jong en oud de vlonderbank als ontmoetings- of rustplekje. Verder begint de nieuwe aanplant en het ingezaaide gras al aardig te wortelen.

Meer informatie en foto's

Diverse media besteedden aandacht aan de opening, waaronder:

Eventuele foto's die zijn gemaakt kunt u nabestellen via: OYPO.