Geslaagde jaarvergadering 2016

De jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark was bijzonder geslaagd. Rond de 25 vrienden waren aanwezig. Zij luisterden geïnteresseerd naar de terugblik op 2015. Ook kwamen de plannen voor 2016 ruimschoots aan bod. Een knelpunt bij plannen is en blijft altijd het gebrek aan mensen die de plannen gaan uitvoeren. Het bestuur deed dan ook een dringend beroep op de aanwezigen om zich aan te bieden als trekker of helper bij de realisatie van de plannen.

Na de pauze kwam onze gastspreker en gepassioneerd vogelkenner Wigle Braaksma ons verhalen over zijn jarenlange onderzoek naar en beleving van de vogels in en rondom het Van Boetzelaerpark en landgoed Sandwijck. Hij gaf aan dat maar liefst meer dan 170 verschillende vogelsoorten voor kortere of langere tijd gebruik maken van het park of er wonen en nestelen. Na afloop was er nog ruimte om na te praten aan de bar van eetcafé Joos.

 

jaarvergadering2016

Terugblik 2015

Penningmeester Ton Elders presenteerde het financieel verslag over 2015. De inkomsten uit contributies (tot 12 mei) en donaties waren wat lager dan 2014 en subsidies zijn, met uitzondering van die van NLDoet, niet geworven. De uitgaven waren hoger dan de inkomsten, maar dat had te maken met enkele projectgebonden uitgaven waarvoor inkomsten in 2014 waren verkregen. De reserves waren toereikend om dit tekort in 2015 te dekken.
Voorzitter Ben ging nog in op de verandering van een vereniging naar een stichting, die op 12 mei 2015 is gerealiseerd. Hoogtepunt was zeker de opening van het parkhuisje op 27 juni 2015. Dit parkhuisje is een ingericht en aangekleed ‘eigen home’ van waaruit allerlei activiteiten plaatsvinden. In 2015 waren er 9 werkochtenden waaraan 130 personen hebben deelgenomen. De jaarlijkse kunstmarkt in het park was ook in 2015 weer een goede gelegenheid om de Vrienden te promoten en te tonen wat we zoal doen.
In 2015 beschikte de stichting over 140 postadressen van Vrienden en 160 mailadressen.

 

Vooruitblik 2016

Ook kwamen nieuwe ontwikkelingen, plannen en projecten aan bod. De heer de Groot van de Gemeente De Bilt lichtte de herinrichting van het park aan de zijde van de Utrechtseweg toe. Er is een verbindingsbuis tussen de Biltse Grift en het park gerealiseerd, maar de echte verbinding met de vijver moet nog worden gerealiseerd. Daarvoor zal in het voorjaar van 2016 een sloot worden gegraven die een aansluiting krijgt met de vijver. Het park aan de zijde van de Utrechtseweg krijgt dan een heel ander uiterlijk en er komt ook een nieuwe hondenuitlaat-wei.
Andere plannen zijn het herstel van de oorspronkelijke entree-cirkel bij de ingang aan de Hessenweg. Hiervoor moeten nog wel fondsen worden geworven. Ook kan het bestuur nog wel hulp gebruiken bij de verdere uitwerking van de plannen.
Verder wil het bestuur meer banken plaatsen in het park, zodat mensen kunnen genieten van de natuur.

Tot slot, wil het bestuur graag plannen ondersteunen om het 85-jarig bestaan van het park te vieren. Twee Vrienden bieden zich aan om hierover na te denken en anderen met ideeën kunnen zich melden bij het bestuur.
De aanwezige Vrienden dachten ook mee en gaven allerlei suggesties. Ondanks de strakke voorzittersleiding, bleek er zoveel om terug en vooruit te blikken te zijn, dat het geplande uur te kort was.

herstel cirkel ingang BoetzelaerparkPlan voor banken in Boetzelaerpark

 

Lezing door Wigle Braaksma over vogels in het park

De gastspreker en gepassioneerd vogelkenner Wigle Braaksma verhaalde over zijn jarenlange onderzoek naar en beleving van de vogels in en rondom het Van Boetzelaerpark en landgoed Sandwijck. Wigle woont sinds 1982 in landhuis Sandwijck en heeft al ruim 200 vogels met ogen en oren waargenomen. Als coördinator van vogelwacht Utrecht (afdeling De Bilt/Zeist), vrijwilliger bij Werkgroep Sandwijck, SOVON, Vogelbescherming en Nederlandse Ornithologische Unie is hij thuis in het vogelleven in onze buurt. Hij gaf aan dat maar liefst meer dan 170 verschillende vogelsoorten voor kortere of langere tijd gebruik maken van het park of er wonen en nestelen. Wigle beschreef enkele categorieën en soorten aan de hand van de foto's van natuurfotograaf van Driel op deze website. Tijdens zijn presentatie vloog de tijd voorbij. Wanneer u meer wilt weten over de vogelactiviteiten van Wigle, klik dan hier.