Nieuws

 

Werkochtend op 24 november 2018

Zaterdag 24 november is alweer de veertigste werkochtend! Net als alle laatste zaterdagen van de maand,  is er ook deze ochtend weer voldoende te doen in het park. We gaan door waar we vorige keer zijn gebleven. Esdoornopschot en bramen verwijderen, weer een paar oude informatiebordjes uitspitten etc. etc.

Wie de handen uit de mouwen wil steken is welkom. Ook mensen die niet in staat zijn om mee te werken zijn van harte uitgenodigd om een kop koffie te komen drinken. Graag nodigen we U uit voor deze werkochtend. We beginnen om 9.30 uur in/bij het parkhuisje met een kopje koffie en iets lekkers. Vervolgens gaan we aan de slag, pauzeren rond 11.15 uur weer even en daarna werken we door tot ongeveer 12.30 uur.

Komt u ook? Meld u dan aan via onderstaande 'knop'. 

Ik meld mij aan

 

20181124 uitnodiging werkochtend

Van Boetzelaerpark in herfstkleuren

Het Van Boetzelaerpark is weer prachtig gekleurd in hersttinten zoals de foto's van Frans Poot laten zien.

Van Boetzelaerpark in herstkleuren

Jaarvergadering Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark (update 20-11-2018)

Tijdens de jaarvergadering, waar ongeveer 20 ‘vrienden’ en enkele medewerkers van de Gemeente De Bilt aan deelnamen, blikte het bestuur terug op het jaar 2017 en 2018. Ook lichtte het bestuur de plannen voor 2019 toe. Dit gebeurde aan de hand van een presentatie.
Velen hebben weer genoten van het Van Boetzelaerpark in 2017 en 2018, onder andere van de winterse taferelen. Ook de Vrienden hebben vele activiteiten ondernomen in het park. Er zijn nu ongeveer 235 mensen geregistreerd die graag op de hoogte willen blijven van onze activiteiten.
Speerpunten in 2018 en 2019 zijn: herstel van de paden, herinrichting van de cirkel bij de ingang van de Hessenweg, een betere toegang van het park voor mensen met scootmobiel, rollator en kinderwagens en nieuwe entreeborden met spelregels voor bezoekers van het park. Regelmatig overleggen de Gemeente en het bestuur van de Vrienden over de planning van werkactiviteiten op het terrein van beheer, onderhoud en herstel.
Na de pauze gingen medewerkers van de gemeente in op (grensoverschrijdende) overlast in het Van Boetzelaerpark.

 

Download Presentatie

 

Jaarvergadering 2018 5

 

Uitnodiging jaarvergadering 2018 op 6 november

Graag nodigen we u uit voor de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark op dinsdag 6 november 2018 van 20.00 tot 22.00 uur. De jaarvergadering is in de vergaderruimte van het Pastoraal Centrum, Kerklaan 31, De Bilt (naast de Michaelkerk, tegenover de ingang van het Van Boetzelaerpark aan de Kerklaan).

We starten met het bespreken van de gebruikelijke zaken voor een jaarvergadering. Na de pauze praten we met elkaar over openbare orde, veiligheid en handhaving in het park (zie verwijzing artikel over vlonder. Wat kan onze rol hierin zijn en wat mogen we van de gemeente verwachten? We hebben hiervoor ook medewerkers van de gemeente en politie uitgenodigd. Ook willen we ervaringen uitwisselen over een mogelijke rol hierbij door het gebruik van “WhatsApp buurtpreventie”. We sluiten de avond af met een hapje en een drankje. 

 We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt.

 

jaarvergadering overzicht

Agenda

  1. Welkom
  2. Vaststelling van de definitieve agenda
  3. Mededelingen
  4. Jaarverslag 2017 en lopende projecten 2017, 2018 en verder
  5. Financieel overzicht 2017
  6. Verslag kascommissie
  7. Samenstelling kascommissie 2019
  8. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
  9. Pauze
  10. Openbare orde, veiligheid en handhaving

Vlonder bij parkhuisje deels verbrand

Tijdens de werkochtend van 27 oktober ontdekten we dat opnieuw een vuurtje is gestookt op de vlonder bij het Parkhuisje. De vlonder was voor een deel doorgebrand en moest provisorisch worden gerepareerd om ongelukken te voorkomen. Dit was al eerder voorgekomen. De Stichting heeft aangifte gedaan hiervan.

Wanneer u ziet dat iemand een vuurtje stookt in het park, wilt u dan direct bellen met 112?

 

20181027 vlonder verbrand

 

 

Bramen, esdoorns en informatiepalen verwijderd tijdens werkochtend

Tijdens de maandelijkse werkochtend op 27 oktober 2018 zijn weer dertien Vrienden aan het werk geweest in het Van Boetzelaerpark. Regen was voorspeld, maar gelukkig scheen de zon. Ook dit keer moesten weer de overwoekerende bramen worden verwijderd. Altijd een stekelig klusje, maar wel een dankbare klus. Ook de esdoorns blijven maar opkomen en daarom moeten deze van tijd tot tijd worden verwijderd. Een andere klus die op het programma stond, was het verwijderen van informatiepalen. Heel nuttig die palen, maar de bomen waar ze informatie over geven, waren helaas al gesneuveld. De palen gaan terug naar de gemeentewerf zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden. En, ook een terugkerende klus, het drijvende vuil en de rommel in de vijver is weer weggehaald.

Degenen die van het weekend in het park zijn geweest, zullen de nodige stapels met takken aantreffen. Deze worden altijd door de gemeente weer opgehaald.

 

20181027 werkochtend