Nieuws

 

Kunstenaars De Toets schilderen in het Van Boetzelaerpark

Op 27 juli 2016 heeft een aantal leden van “De Toets” geschilderd in het Van Boetzelaerpark. Mogelijk schilderen ze ook nog een paar keer op woensdagen in augustus.

De Toets is een vereniging voor amateur en professionele kunststenaars uit Zeist (zie www.detoets.nl) . Het is de bedoeling dat een deel van de kunstwerken die gemaakt zijn tijdens de kunstmarkt op 10 september 2016 in de stand van de Vrienden van het Van Boetzelaerpark en in het parkhuisje ten toon worden gesteld.

Het Van Boetzelaerpark leent zich bij uitstek voor allerhande activiteiten, zoals nu weer blijkt en ook eerder vele malen is gebleken.

Schilderen Van Boetzelaerpark

85-jarige verjaardag Van Boetzelaerpark op 8 juni 2016

Op 8 juni 2016 is het vijfentachtig jaar geleden dat de officiële opening plaatsvond van het Van Boetzelaerpark.Tijdens die opening droeg baron Van Boetzelaer het park over aan burgemeester H.P. baron Van der Borch tot Verwolde. De burgemeester sprak tijdens de opening zijn waardering uit voor de aanleg en schenking van het park.

De opening vond plaats onder grote belangstelling van bewoners en voorafgaand aan de opening liepen vijftien verenigingen met een fanfarekorps naar de ingang van het park aan de zijde van de Utrechtseweg. De heer Copijn, aanlegger van het park, gaf een schaar aan de Baron, waarmede hij een lint doorknipte. Na een toespraak bood de toenmalige burgemeester namens het gemeentebestuur baron Van Boetzelaer een gouden penning aan als uiting van dankbaarheid voor de schenking van het park. De Baron hield ook een toespraak en sprak de hoop uit dat de Biltse jeugd mede het park in ere zou houden, en dat jong en oud het park zouden beschouwen als hun park.

Voor meer informatie: Krantenbericht opening 8 juni 1931 of Geschiedenis Van Boetzelaerpark.

 

Opening park

Start graven sloot voor verbetering water in het Van Boetzelaerpark (update 5 augustus)

Woensdag 25 mei 2016 is gestart met het graven van een sloot om de toekomstige koeienweide in het Van Boetzelaerpark aan de zijde van de Utrechtseweg. Samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden werkt de gemeente De Bilt aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in het van Boetzelaerpark. Dit past in de renovatieplannen voor het park.

In februari 2016 is er al een ondergrondse verbinding met de Biltse Grift aan de andere kant van de Utrechtseweg gerealiseerd. Deze verbinding voorziet het park rechtstreeks van vers oppervlaktewater. De nieuw te graven sloot om de toekomstige koeienweide vervoert het water verder het park door.

Vooral in de maand juni is er veel werk verzet, zoals u kunt zien op onderstaande foto's. Het is nu nog wachten op de definitieve verbinding tussen de Biltse Grift en de gegraven sloot. Hierdoor zal het water in de sloot op hetzelfde niveau komen als in de Biltse Grift en dus hoger dan nu. Hiermee ontstaat ook een optimale verbinding met de vijver. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond, zal er naar verwachting een feestelijke opening plaatsvinden.

start werkzaamheden sloot

Scharrelen op Sandwijck: lopend buffet op 17 en mogelijk 18 juni 2016

Bewoners uit de directe omgeving van Sandwijck worden (tegen betaling) uitgenodigd voor een lopend buffet op Sandwijck op vrijdag 17 juni en bij voldoende aanmeldingen en belangstelling ook op zaterdag 18 juni a.s.

Vrienden weer volop actief op 30 april

Op 30 april 2016 hebben ongeveer 15 Vrienden weer veel werk verzet tijdens de maandelijkse werkochtend. De activiteiten richtten zich dit keer vooral in en rond de vijver en de plukboomgaard. Fotograaf van Driel heeft de nodige foto's gemaakt zodat u een impressie kan krijgen wat we zoal doen tijdens een werkochtend.

Werkochtend 30 april 2016

 

Bekijk fotogalerij "Werkochtend"

Vogelexcursie in Van Boetzelaerpark op 30 april

Vogeldeskundige Wigle Braaksma verzorgde op 30 april een vogelexcursie in het Van Boetzelaerpark voor de Vrienden. Om 5.30 verzamelden 9 Vrienden zich om vogels te vinden, te observeren en te beluisteren en dat alles vergezeld van een deskundige uitleg.

De vogels lieten zich goed horen en dat is wel zo fijn, want anders zijn de kleineren onder hen lastig te zien nu de bomen steeds meer in blad komen. Met de aanwijzingen van Wigle konden we maar liefst 21 vogelsoorten onderscheiden. Zo hoorden we merels, roodborstjes, pimpelmezen en koolmezen. Verder lieten ook een (vlaamse) gaai, een goudhaantje, boomkruiper en vink van zich horen. Duidelijk zichtbaar en soms hoorbaar waren ook de nijlganzen, grauwe ganzen, pekingeenden, zwarte kraaien en houtduiven. De grauwe ganzen genoten nog van de rust in het park en de afwezigheid van loslopende honden en waren volop aan het grazen in het gras. Later op de dag zijn ze vooral in en rond de vijver te vinden. Opeens was er enige paniek bij de houtduiven te bespeuren: een sperwer vloog over en dan moeten ze voorzichtig zijn. Bijzonder was ook dat een mannetjes tjiftjaf de groep voortdurend volgde. Volgens Wigle had hij nog geen vrouwtje en blijkbaar kon hij wel wat aandacht gebruiken.

 

Vogelexcursie in licht

Geslaagde jaarvergadering 2016

De jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark was bijzonder geslaagd. Rond de 25 vrienden waren aanwezig. Zij luisterden geïnteresseerd naar de terugblik op 2015. Ook kwamen de plannen voor 2016 ruimschoots aan bod.

Na de pauze kwam onze gastspreker en gepassioneerd vogelkenner Wigle Braaksma ons verhalen over zijn jarenlange onderzoek naar en beleving van de vogels in en rondom het Van Boetzelaerpark en landgoed Sandwijck. Hij gaf aan dat maar liefst meer dan 170 verschillende vogelsoorten voor kortere of langere tijd gebruik maken van het park of er wonen en nestelen. Na afloop was er nog ruimte om na te praten aan de bar van eetcafé Joos.

Ga voor een uitgebreid verslag naar Verslag jaarvergadering 2016

 

jaarvergadering2016

Enquête over het buitenplaatsenbeleid van de Provincie Utrecht

De Provincie Utrecht laat een enquête uitvoeren over Utrechtse buitenplaatsen, waaronder het Van Boetzelaerpark. De provincie vraagt aan ons of wij de Vrienden en Donateurs van het park willen verzoeken deel te nemen aan deze enquête. Als bestuur werken we hier graag aan mee en we hopen u ook.

U kunt deelnemen door voor 11 april 2016 op de volgende link te klikken: http://www.studioxpressief.nl/enquete-buitenplaatsen-utrecht.Hier kunt u ook aanvullende informatie vinden. U wordt verzocht de enquete in te vullen als “Vrijwilliger of bezoeker”.

Jaarvergadering Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark

Graag nodigen we vrienden en donateurs uit voor de jaarvergadering van de Stichting Vrienden van het Van Boetzelaerpark op 19 april 2016 van 20.00 tot 22.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie/thee voor u klaar. Speciale gast is Wigle Braaksma die komt vertellen over de vogels in het park. De jaarvergadering is in het vergaderzaaltje van eetcafe Joos, Hessenweg 1, 3731 JC De Bilt.

 

Schitterend weer en bergen werk verzet op 27 februari 2016

In tegenstelling tot vorige maand hadden we op onze gebruikelijke werkochtend fantastisch weer. Met 17 enthousiastelingen hebben we opslag verwijderd en bramen uit plantvakken geknipt. Negen grote bergen met snoeiafval kan de gemeente weer ophalen. Zelfs een groepje kinderen van de scouting kwamen ons helpen met het zoeken naar blikjes en plastic in het park. Natuurlijk is er ook tijd om te genieten van koffie met iets lekkers in het zonnetje op de vlonder! Ook de Vierklank besteedde aandacht aan de klus die is geklaard.

Op zaterdag 30 april gaan we, vanaf 9.30 uur, weer aan de slag. We hopen opnieuw op mooi weer en weer een aantal enthousiaste “meewerkers”.

En zet ook zaterdagochtend 12 maart in uw agenda, want dan wordt er in het park gewerkt in het kader van NLdoet.

Werkochtend 27 februari 2016 1